14 martie 2024 - Viitorul Big Tech in Europa: scenarii si implicatii pentru politicile publice


Documentul "Viitorul Big Tech în Europa: Scenarii și implicații pentru politicile publice", produs de Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, explorează evoluția companiilor Big Tech din Europa și impactul acestora asupra politicilor de cercetare și inovare (R&I). Acest studiu cuprinzător, finalizat în ianuarie 2024, analizează influența fără precedent pe care companiile Big Tech, profund înrădăcinate în mediile R&D, o exercită asupra relațiilor de producție, consum și în domeniile societale mai largi.

Documentul încadrează analiza prin dezvoltarea a patru scenarii distincte, preconizate să se desfășoare până în anul 2040, oferind perspective asupra posibilelor variante de viitor al capitalismului high-tech influențat de progresele tehnologice și schimbările geopolitice. Aceste scenarii - Winners Tech All, Pax Technologica, Re-matching și Closet Liberalism - servesc nu doar ca narațiuni speculative, ci și ca platforme strategice pentru dezvoltarea opțiunilor de politici în acest domeniu, menite să poziționeze Europa avantajos în arena globală a înaltei tehnologii.

Prezentarea succintă a celor patru scenarii pentru viitor

  1. Winners Tech All. În această variantă de viitor, dominația Big Tech se extinde, corporațiile gigant urmând să controleze în cea mare măsură infrastructura digitală și platformele pe care le pun la dispoziția economiei și societății. Acest scenariu subliniază o provocare majoră cu care se va confrunta Europa, și anume gestionarea influenței externe predominante a corporațiilor tehnologice localizate în SUA, care beneficiază de investiții substanțiale în R&D pentru a-și menține poziția dominantă la nivel global. Europa va trebui să identifice modalități de a naviga și de a se adapta la acest peisaj, recunoscând nevoia de a dezvolta proprii lideri tehnologici capabili să concureze pe scena mondială.
  2. Pax Technologica. Acest scenariu prezintă o viziune a unei lumi în care există un echilibru mai mare între protecția piețelor interne și cooperarea internațională controlată, prin formarea unor blocuri sau "cluburi competitive". În Europa, se va pune accent pe stabilirea unor campioni tehnologici proprii în cadrul acestor blocuri geopolitice, cu o tendință de reglementare mai puternică a pieței pentru a promova inovarea internă și a gestiona relațiile de competiție și cooperare la nivel internațional. Scenariul evidențiază tensiunile dintre necesitatea de a promova inovarea la nivel intern european și realitățile cooperării internaționale fragmentate.
  3. Re-matching imaginează o lume în care diversitatea și competitivitatea în sectorul tehnologic sporesc, cu apariția unor alternative viabile la corporațiile Big Tech. Acest scenariu sugerează o reconfigurare a economiei tehnologice, unde noi actori, sprijiniți de politici naționale și supra-naționale, își fac loc pe piață, corectând status quo-ul dominat de câțiva giganți tehnologici. Europa se va angaja într-o politică deliberată de susținere a inovației deschise și a diversității în sectorul tehnologic, încurajând dezvoltarea unui peisaj mai echilibrat și competitiv.
  4. Closet Liberalism portretizează un viitor în care acțiunea economică de jos în sus primește un impuls, cu întreprinderi mai mici și dinamice prosperând într-un mediu mai puțin reglementat. Acest scenariu anticipează o Europă care își valorifică creativitatea și spiritul antreprenorial pentru a îmbunătăți competitivitatea și inovația. Se promovează o abordare mai deschisă și experimentală, care permite emergența de noi lideri tehnologici și modele de afaceri inovatoare, stimulând astfel o renaștere economică și tehnologică pe continent.

Implicații și recomandări politice

Documentul subliniază necesitatea ca UE să promoveze dezvoltarea propriilor lideri tehnologici și să compare fondurile alocate pentru cercetare și inovare din bugetele naționale și ale UE cu investițiile Big Tech. Mai mult, pledează pentru investiții consistente și abordări experimentale care să stimuleze inovarea și competitivitatea în Europa. În plus, conturează măsuri politice specifice adaptate fiecărui scenariu, variind de la consolidarea legii concurenței și aplicarea riguroasă a reglementărilor, promovarea educației și cercetării și colaborarea cu țările din emisfera sudică, în special țările arabe, la susținerea întreprinderilor inovative de scară mai mică și la dezvoltarea infrastructurii.

În esență, "Viitorul Big Tech în Europa" oferă o analiză nuanțată a potențialelor traiectorii pentru interacțiunea Europei cu tehnologia, evidențiind rolul crucial al elaborării de strategii politice în asigurarea unui sector high-tech european rezilient, inovator și competitiv până în 2040. Prin analiza sa bazată pe scenarii, furnizează un cadru valoros pentru anticiparea provocărilor și oportunităților, ghidând factorii de decizie, părțile interesate și comunitatea tehnologică mai largă în modelarea unui viitor în care Europa își poate afirma prezența și leadership-ul în ecosistemul tehnologic global.

Informații suplimentare și referințe

Viitorul Big Tech în Europa: Scenarii și implicații pentru politicile publice: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db955dcf-af69-11ee-b164-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-305860560

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro