14 iulie 2022 - Evaluarea gradului de sustenabilitate al unei intreprinderi (2)


Din ce în ce mai multe întreprinderi recunosc că economia circulară poate contribui atât la creșterea lor pe termen lung, cât și la abordarea provocărilor globale, cum ar fi schimbările climatice și poluarea, dar pentru ca măsurile specifice economiei circulare să aibă un impact real, întreprinderile trebuie să cunoască performanțele pe care le au în această materie.

Fundația Ellen MacArthur, una dintre cele mai proeminente organizații de la nivel mondial dedicate dezvoltării și promovării ideii de economie circulară, propune Circulytics - o metodă de evaluare a gradului în care o companie a făcut tranziția către un model de afaceri bazat pe circularitate, a introdus măsuri specifice economiei circulare la nivelul întregii operațiuni, nu doar pentru fluxurile aferente produselor sau materialelor.  Metoda a fost dezvoltată de fundație în colaborare cu peste 30 de companii și organizații academice. Conceptul este desprins din teoria economiei circulare, prin aplicarea realităților cu care se confruntă întreprinderile.

În termeni generali, metoda permite:

 • să se măsoare performanța circularității, a întregii circularități a unei companii, nu doar a fluxurilor aferente produselor și materialelor;
 • să fie sprijinit procesul de luare a deciziilor și de dezvoltare strategică pentru adoptarea economiei circulare;
 • să se demonstreze punctele forte și să fie evidențiate zonele de îmbunătățire;
 • o imagine transparentă și valoare pentru investitori și clienți cu privire la adoptarea economiei circulare de către o companie - dacă întreprinderea alege să publice rezultatele Circulytics;
 • deschiderea de noi oportunități de afaceri sau cooperare cu stakeholderii, datorită faptului că oferă o claritate fără precedent cu privire la performanța întreprinderii în materie de economie circulară.

Pentru realizarea evaluării, este utilizat cel mai larg set de indicatori disponibili în prezent, facilitatorii unei abordări circulare și rezultatele:

 1. Categoria de facilitatori cuprinde indicatorii care indică acele aspecte din activitatea firmei care pot favoriza transformarea la nivel de organizație, de la prioritizarea strategică a economiei circulare, la dezvoltarea de sisteme și resurse care să susțină activitățile circulare. Această categorie de indicatori reflectă capacitatea firmei de a deveni circulară pe viitor.
 2. Rezultatele reprezintă indicatorii care măsoară rezultatele concrete în materie de economie circulară de la nivelul companiei, cum ar fi fluxurile de materiale, utilizarea apei și a energiei, proiectarea produselor și a serviciilor, modul de procurare sau de renunțare la imobile, echipamente sau la alte proprietăți.

Cele două categorii care numără în total 37 de indicatori sunt grupate în 11 teme. Scorul total este bazat pe un algoritm de calcul care ponderează în mai mulți pași datele transmise de compania participantă.

Circulytics poate fi aplicată oricărei întreprinderi, indiferent de sectorul din care face parte, de complexitatea operațiunilor sau de dimensiune. Firmele de consultanță pot participa în numele clienților lor.

Evaluarea prin metoda Circulytics este personalizată în funcție de caracteristicile companiei, fiind eligibile întreprinderi care aparțin lanțului valoric de producție, firme din sectorul de servicii, al energiei sau instituțiile financiare. O etapă de pre-evaluare analizează caracteristicile companiei și stabilește indicatorii care vor fi utilizați pentru evaluare.

Accesul la metoda Circulytics se face prin transmiterea unei cereri de participare care este supusă aprobării Fundației Ellen MacArthur. Ulterior, întreprinderea parcurge o suită de etape pe platforma online dedicată, iar „Lista indicatorilor Circulytics” explică pas-cu-pas modul în care se aplică metoda în funcție de caracteristicile unei companii:

 • Ce teme și indicatori sunt acoperiți de Circulytics;
 • Ce înseamnă economia circulară pentru diferitele tipuri de companii;
 • Idei pentru identificarea surselor de informații aferente indicatorilor economiei circulare la nivel de companie;
 • Clarificarea categoriilor de resurse umane interne care trebuie să participe la evaluare etc.

În momentul de față, la nivel global au accesat această metodă peste 1250 de companii, cum ar fi H&M, Unilever, Ikea, Coca-Cola, HP, ENEL, Volvo.

 

Informații suplimentare și referințe

www.circulytics.com

Metoda Circulytics: https://emf.thirdlight.com/link/5ysbxdo664ve-2z8pc0/@/preview/1

Literatură privitoare la metoda Circulytics: https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/resources

Lista indicatorilor Circulytics: https://emf.thirdlight.com/link/1pzbxosbi6hl-ei3tq6/@/preview/3

Interfața de depunere a cererii de participare: https://ellenmacarthurfoundation.wufoo.com/forms/circulytics-application/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI. Pentru informații suplimentare ne puteți contact la adresa imm@adrbi.ro

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro