14 ianuarie 2021 - Pactul ecologic european


Actuala strategie de creștere a Uniunii Europe, Pactul Ecologic European/Green Deal, a fost prezentată de Comisia Europeană la sfârșitul anului 2019. Pactul urmărește transformarea Uniunii într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al resurselor, în care provocările climatice și de mediu sunt transformate în oportunități, asigurându-se totodată, tranziția justă și incluzivă pentru toți europenii. Politicile și inițiativele europene prin care se implementează vor conduce la atingerea unor ținte ambițioase: zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050,  decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, în timp ce, nici o persoană și nici un loc din Europa nu vor fi lăsate în urmă.

Acțiunile concrete sunt orientate spre trecerea către o economie circulară, stoparea schimbărilor climatice, refacerea biodiversității și reducerea poluării. Acestea vor cuprinde:

  • investiții în tehnologii ecologice
  • sprijin pentru inovare în sectorul industrial
  • introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase
  • decarbonizarea sectorului energetic
  • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
  • colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial.

Instrumentele de finanțare disponibile și investițiile necesare pentru Pactul Ecologic European vor depăși 1.000 miliarde de euro, pe o perioadă de 10 ani. Pentru regiunile care vor fi afectate de acest proces de trecere la economia verde, cum ar fi regiunile cu industrii bazate pe combustibili fosili și generatoare de mari cantități de dioxid de carbon, a fost creat "Mecanismul pentru o tranziție justă" prin care se vor mobiliza în perioada 2021-2027 peste 100 de miliarde de euro.

 

Informații suplimentare:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=RO

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de Internet a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pagina de facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro