14 decembrie 2023 - Actualizare Ghid EMAS


EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) este instrumentul european de management de mediu conceput pentru a sprijini organizaţiile să-și îmbunătăţească continuu performanţa de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile. Participarea organizaţiilor publice sau private, din interiorul Uniunii Europene sau din afara acesteia, care activează în orice sector economic,  este voluntară.

Practic, EMAS permite organizațiilor să identifice și să înregistreze sistematic impactul produs asupra mediului. Pe această bază, acestea pot dezvolta o strategie pentru a-și îmbunătăți activitatea în ceea ce privește protecția mediului. Cu alte cuvinte, cu ajutorul EMAS, o organizație poate răspunde la următoarele trei întrebări:

 • care este impactul acesteia asupra mediului în prezent?
 • cum poate să-și îmbunătățească performanța de mediu?
 • cum va atinge acest obiectiv?

Avantajele înregistrării EMAS:

 • influențarea reducerii impactului asupra mediului pe tot lanțul valoric
 • îmbunătăţirea comunicării cu privire la obectivele și realizările organizațiilor susținute de date certificate de terți, precum și îmbunătățirea imaginii şi sporirea credibilităţii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale
 • crearea avantajului competiţional pe piaţa naţională şi europeană prin îmbunătățirea performanţei de mediu şi de afaceri
 • noi oportunităţi de afaceri pe pieţele unde se pune accent pe procesele ecologice de producţie
 • din punct de vedere economic, EMAS înseamnă economii de resurse şi costuri mai mici, prin urmare, reducerea poverii financiare cauzate de strategii de management reactive (cum ar fi cele de remediere în situația încălcării legislației).

În România, organismul responsabil pentru înregistrarea EMAS este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Comisia Europeană a adoptat, recent, o nouă versiune a Ghidului utilizatorului EMAS. Acest nou ghid este util pentru organizațiile care sunt deja înregistrate EMAS, precum și pentru cele care aspiră să adere la sistem.

Revizuirea Ghidului utilizatorului EMAS a urmat unui amplu proces de consultare.

Ghidul oferă mai multă claritate cu privire la procesul de înregistrare și o simplă prezentare generală a cerințelor sistemului.

Ghidul a fost actualizat în conformitate cu cele mai recente modificări ale Regulamentului EMAS, concentrându-se în special pe utilizarea indicatorilor principali și pe stabilirea de cerințe minime pentru declarațiile de mediu de către organizații. Revizuirea simplifică, de asemenea, procesul de înregistrare pentru organizațiile cu mai multe amplasamente similare, facilitând utilizarea procedurilor de eșantionare și reducând obstacolele birocratice și termenele de înregistrare. Îndrumarul este, de asemenea, mai ușor de utilizat, deoarece include mai multe exemple practice, cele mai bune practici și pictograme.

Ghidul evidențiază, de asemenea, legăturile dintre EMAS și alte cerințe legislative, cum ar fi:

 • Directiva privind emisiile industriale – EMAS este recunoscută ca fiind cea mai bună tehnică disponibilă în ceea ce privește sistemele existente de management de mediu
 • Directiva privind diligența necesară întreprinderilor în ceea ce privește sustenabilitatea – EMAS oferă un cadru adecvat pentru îndeplinirea obligației de diligență în materie de mediu și poate servi drept bază pentru o gestionare mai amplă a durabilității în cadrul lanțului valoric.
 • Directiva privind sustenabilitatea întreprinderilor – sistemul de management de mediu al EMAS poate sprijini generarea de date fiabile pentru raportarea privind durabilitatea, iar declarația de mediu poate fi utilizată pentru a îndeplini standardele de raportare durabilă de mediu recent adoptate.

 

Informații suplimentare și referințe

https://green-business.ec.europa.eu/eco-management-and-audit-scheme-emas_en

https://green-business.ec.europa.eu/publications/emas-users-guide-0_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1221-20190109

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en

https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/corporate-sustainability-reporting-directive_en

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro