13 iunie 2024 - Prevenirea risipei alimentare - proiectele CHORIZO si BREADCRUMB


Aproximativ o treime din totalul alimentelor se pierde sau se risipește de-a lungul lanțului global de producție. Nici o altă industrie nu raportează atât de multă risipă. Prevenirea pierderii și risipei de alimente (FLW) este o prioritate și oferă multiple beneficii pentru populație și planetă. O modalitate de a aborda criza risipei alimentare este prin schimbarea comportamentului, pe întreg lanțul valoric și la consumatorul final.

În acest context, proiectul CHORIZO, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Horizon Europe, va îmbunătăți cunoștințele despre modul în care normele sociale (reguli sau așteptări percepute) determină comportamentul legat de FLW. Aceste cunoștințe vor fi utile factorilor de decizie, companiilor și părților interesate din lanțul alimentar, vor conduce la creșterea eficacității luării deciziilor și angajamentului celor implicați pentru prevenirea risipei alimentare. Constatările proiectului vor fi folosite pentru a concepe pachete inovatoare de comunicare și educație care vizează transformarea normelor sociale legate de FLW.

Pentru a-și atinge scopul, proiectul va furniza constatări clare cu privire la rolul normelor sociale existente în comportamentele verigilor din lanț și va genera noi modele pentru prevenirea pierderii si risipei de alimente. CHORIZO va încorpora aceste rezultate ale cercetării în produse inovative care pot favoriza schimbarea normelor sociale legate de FLW. Aceste produse includ îndrumări (sectoriale) mai eficiente, pachete de comunicare și educație și acțiuni de consolidare a tuturor capacităților în lanțul alimentar.

Activitățile proiectului, derulate în cadrul unui consorțiu format din 15 parteneri europeni, includ colectarea de date despre FLW prin intermediul a şase studii de caz, modelarea impactului intervențiilor, dezvoltarea de pachete educaționale, stabilirea unei baze de date privind acțiunile FLW (numită „Insighter”) și formarea unor grupuri de interes la nivelul orașelor în favoarea schimbării.

Din cunoștințele inovatoare rezultate, au fost deja rezumate o serie de îndrumări (“Practice Abstracts”) pentru utilizarea directă de către practicieni și alți utilizatori. Îndrumările pentru selectarea acțiunilor eficiente în ceea ce privește FLW includ următoarele elemente:

  • setări urbane (crearea infrastructurii pentru planificare îmbunătățită, stocare și lanțuri de aprovizionare mai scurte pentru a spori eficiența și necesarul serviciilor de alimentație publică administrate de municipalități);
  • servicii alimentare (precomandarea, promovarea luării resturilor acasă și instruirea personalului din bucătărie);
  • gospodării și școli (integrarea principiilor FLW în activitățile educaționale, colaborarea între elevi, părinți, profesori, personalul cantinei și colaborarea cu firme și autoritățile locale și implicarea în inițiativele acestora);
  • comerț cu amănuntul (colaborare sporită de-a lungul lanțului de aprovizionare, promovarea de noi produse și afaceri, accent pe inovare și dezvoltarea competențelor și abilităților comunităților).

Pe de altă parte, proiectul BREADCRUMB, finanțat tot în cadrul programului Horizon Europe și care reunește 21 de parteneri din 7 țări ale UE, urmărește să contribuie la reducerea risipei alimentare (FW) prin înțelegerea standardelor de marketing alimentar (FMS) și  prin analizarea impactului acestora asupra generării deșeurilor alimentare.

În cadrul proiectului BREADCRUMB se vor crea instrumente și se vor elabora îndrumări utile pentru actorii lanțului alimentar în vederea creșterii potențialului de afaceri în ceea ce privește alimentele suboptimale și încurajarea companiilor de a aduce aceste alimente pe piață pentru evitarea risipei.

BREADCRUMB își propune să aibă un impact substanțial asupra reducerii FW și anticipează o reducere cu 10% prin modificări ale FMS și o scădere de 10% a FW asociată cu alimente suboptimale. Proiectul se concentrează pe 5 categorii de produse alimentare (cereale, ouă, fructe și legume, pește și carne) și pe 16 studii de caz.Acest proiect promițător a început recent și deja promovează acțiuni semnificative de reducere a risipei alimentare și recomandări de testare pe piață, cum ar fi:

  • unirea eforturilor și colaborarea între părțile interesate de-a lungul lanțului de aprovizionare prin partajarea datelor, coordonarea logisticii și implementarea celor mai bune practici;
  • promovarea de către comercianții cu amănuntul a produselor alimentare care nu arată perfect, încurajând consumatorii să cumpere produse care altfel ar fi aruncate din cauza imperfecțiunilor estetice;

informarea consumatorilor cu privire la practicile adecvate de depozitare și manipulare pentru a prelungi durata de valabilitate a produselor.

Informații suplimentare și referințe

https://chorizoproject.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/101060014

https://www.breadcrumb-project.eu/

 

Puteți citi partea a doua aici: https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/20-iunie-2024-prevenirea-risipei-alimentare-2-proiectele-zerow-si-sisters/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro