13 iulie 2023 - Catre urmatoarea tranzitie tehnologica: web 4.0 si lumile virtuale


Viziunea pe termen lung a Uniunii Europene asupra competitivității sale și perspectivele economiei după 2030, publicate în luna martie a.c., evidențiază faptul că digitalizarea constituie unul dintre principalii vectori ai economiei, iar web 4.0 este o tranziție tehnologică majoră către o lume inteligentă și imersivă, interconectată fără sincope. Se estimează că dimensiunea pieței mondiale a lumilor virtuale va crește de la 27 miliarde EUR în 2022 la peste 800 miliarde EUR până în 2030.

Generația Web 4.0 se referă la un stadiu avansat de dezvoltare a internetului și a tehnologiilor asociate acestuia, care vine după Generația Web 3.0. Aceste două generații reprezintă etape evolutive majore în evoluția internetului și a modului în care este utilizat și experimentat de către utilizatori. Astfel, Generația Web 3.0, cunoscută și sub numele de Web Semantic, s-a concentrat pe îmbunătățirea structurii și semnificației datelor disponibile pe internet, conducând la o navigare mai eficientă și la o mai mare interconectivitate între diferitele resurse de pe internet. Generația Web 4.0, cunoscută și sub denumirea de Web Inteligent, se concentrează pe integrarea tehnologiilor inteligente și a inteligenței artificiale în experiența online, precum și pe interacțiuni mai complexe între oameni și mașini.

Generația Web 4.0 își propune să ofere o experiență web mai personalizată, adaptată nevoilor și preferințelor individuale ale utilizatorilor. Lumi virtuale care se dezvoltă astfel vor afecta modul în care oamenii trăiesc împreună, aducând oportunități, dar și riscuri care trebuie abordate.

În acest context, Comisia Europeană a adoptat recent o nouă strategie privind Generația web 4.0 și lumile virtuale, menită să orienteze următoarea tranziție tehnologică și să asigure un mediu digital deschis, sigur, de încredere, echitabil și favorabil incluziunii pentru cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice din UE.

Strategia propusă se aliniază cu obiectivele pentru 2030 ale programului de politică privind deceniul digital și se concentrează pe trei piloni: competențe, întreprinderi și servicii publice. Aceasta abordează, de asemenea, dezvoltarea infrastructurilor în pachetul privind conectivitatea și promovează deschiderea și guvernanța globală a lumilor virtuale și a web 4.0.

Principalele acțiuni propuse pentru fiecare pilon sunt sintetizate în continuare:

  1. Competențe. Strategia urmărește să capaciteze cetățenii și să le consolideze competențele pentru a spori nivelul de conștientizare al acestora și accesul la informații fiabile în lumi virtuale. Comisia va promova principiile directoare pentru lumile virtuale și va dezvolta orientări pentru publicul larg. Va sprijini dezvoltarea competențelor, inclusiv pentru femei și fete, prin finanțarea de proiecte în cadrul programelor "Europa digitală" și "Europa creativă".
  2. Întreprinderi. Strategia are ca obiectiv sprijinirea unui ecosistem industrial european al web 4.0 pentru a promova excelența și a combate fragmentarea. Comisia propune un parteneriat privind lumile virtuale în cadrul Programului „Orizont Europa” pentru a promova excelența în cercetare și a elabora o foaie de parcurs industrială și tehnologică. Va oferi, de asemenea, sprijin pentru inovare, pentru testarea de noi instrumente destinate dezvoltatorilor şi media, precum și pentru colaborarea cu statele membre în dezvoltarea de "spații de testare în materie de reglementare pentru web 4.0 și lumile virtuale.
  3. Servicii publice. Strategia vizează sprijinirea progresului societal și al serviciilor publice virtuale în lumi virtuale. Comisia investește deja în inițiative majore precum „Destination Earth (DestinE)”, „Gemenii Digitali Locali” pentru comunitățile inteligente și platforma europeană „Digital Twin of the Ocean”. Lansează două inițiative emblematice publice noi: "CitiVerse", un mediu urban imersiv pentru amenajarea și gestionarea orașelor, și un geamăn uman virtual european, care va sprijini luarea deciziilor clinice și stabilirea tratamentului individualizat.
  4. Standarde globale. Strategia propune elaborarea de standarde globale pentru lumi virtuale deschise și interoperabile, precum și pentru web 4.0, pentru a evita monopolul unui număr redus de actori importanți. Comisia va colabora cu părțile interesate din domeniul guvernanței internetului și va promova standardele web 4.0 în conformitate cu valorile și viziunea UE.

Prin aceste acțiuni, strategia are ca scop promovarea dezvoltării și adoptării tehnologiilor web 4.0, asigurarea unui ecosistem european puternic și susținerea serviciilor publice virtuale inovatoare.

 

Informații suplimentare și referințe

Fișă informativă: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/virtual-worlds-and-web-40-factsheet

Comunicarea Comisiei Europene privind web 4.0. și lumile virtuale: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-initiative-virtual-worlds-head-start-next-technological-transition

Întrebări și răspunsuri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_23_3719

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro