13 ianuarie 2022 - Cat de interesate sunt IMM-urile europene de responsabilitatea sociala corporativa? (2)


Desfășurat în anul 2021, studiul „Asumarea responsabilității sociale corporative (RSC) de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și start-up-urile europene” examinează nivelul de RSC în rândul IMM din 15 state membre ale UE, inclusiv România, și 3 țări candidate/potențiale (Turcia, Serbia și Macedonia de Nord), la nivelul a opt sectoare economice.

Studiul este însoțit de un document de bune practici bine elaborat, care reunește cele mai bune practici dezvoltate de IMM care au reușit să integreze pe deplin sustenabilitatea în activitatea lor.

Colecția de bune practici include 30 de cazuri de IMM și start-up-uri care au conceput și implementat cu succes activități legate de CSR și sustenabilitate. Aceste bune practici au fost identificate prin examinarea modelelor și activităților de afaceri sustenabile practicate în mod curent (prin răspunsuri la sondaje, recomandări ale experților, premii și certificate obținute de IMM etc.). Portofoliul de bune practici selectate prezintă exemple ilustrative ale activităților de CSR și sustenabilitate ale IMM,de amploare relevantă, replicabile, acoperind cele opt sectoare care au făcut subiectul studiului: industria agroalimentară, bancară, finanțe și asigurări, textile și confecții, transportul, comerțul, industria farmaceutică, mineritul și industria extractivă și turismul și industria ospitalității. Documentul prezintă în sinteză concluziile generale și particulare care se desprind din aceste 30 de studii de caz, în ce privește motivația IMM de a implementa măsuri legate de CSR și sustenabilitate, ce le-a ajutat și ce le-a împiedicat să implementeze aceste măsuri, precum și impactul resimțit de firme și la nivel de societate ca urmare a noilor modele de afaceri abordate. 

România este prezentă în documentul de bune practici prin firma SanoTouring, cu sediul în București, activă în domeniul turismului și ospitalității. Sub brandul „Accessible Romania by Sano Touring”, agenția de turism este specializată în servicii de turism pentru persoane cu dizabilități și seniori cu diverse grade de boală și incapacitate. Angajații companiei sunt profund implicați în sectorul non-profit, ceea ce le permite să înțeleagă mai bine nevoile clienților lor, precum și să sensibilizeze alte afaceri din România asupra accesibilității.

Suplimentar, studiul propune o listă de verificare pentru IMM, care poate ajuta la ghidarea firmelor în efortul de adoptare a unui model de afaceri mai sustenabil. Instrumentul se bazează, în general, pe standardul ISO 26000 de ghidare în materie de responsabilitate socială. O versiune adaptată a acestui standard a fost utilizată în contextul acestui studiu, deoarece s-a dovedit a fi cadrul cu cea mai mare aplicabilitate în contextul IMM.

Lista de verificare se concentrează pe opt paliere relevante pentru un IMM interesat să devină mai responsabil și implicat: muncă decentă, problematica clienților, mediu înconjurător, implicarea în comunitate, drepturile omului, relații de afaceri responsabile, guvernanță organizațională și comunicarea informațiilor despre eforturile și practicile de tip CSR/sustenabilitate. 

 

Referințe și informații suplimentare:

Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Asumarea responsabilității sociale corporative (RSC) de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și start-up-urile europene: bune practici, Oficiul pentru Publicații, 2021,  https://data.europa.eu/doi/10.2826/093808

Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Asumarea responsabilității sociale corporative (RSC) de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și start-up-urile europene: lista de verificare pentru o conduită responsabilă și sustenabilă, Oficiul pentru Publicații, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2826/006004

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro