13 aprilie 2023 - Datele europene din sectorul constructiilor vor stimula decarbonizarea sectorului


Guvernele și sectoarele de construcții din trei țări europene lansează proiectul european de date privind clădirile pentru a stimula decarbonizarea completă

Cehia, Irlanda și Spania vor fi primele țări care vor participa la o nouă inițiativă care își propune să sporească disponibilitatea datelor climatice de calitate, un pas esențial către decarbonizarea completă a sectorului responsabil pentru aproape 40% din emisiile globale de carbon.

Inițiativa INDICATE va reuni guvernele, industria și mediul academic pentru a aborda una dintre cele mai comune bariere în calea adoptării politicilor privind construcțiile neutre din punct de vedere climatic: lipsa de date fiabile și cuprinzătoare privind emisiile datorate construcțiilor.

INDICATE urmărește să accelereze adoptarea de politici în toată Europa prin generarea de date de referință critice pentru clădiri care pot ajuta factorii de decizie să stabilească ținte pentru întregul ciclu de viață al clădirilor, de la fabricare și construcție, până la deconstrucție și procesarea deșeurilor - așa-numitele limite ale emisiilor de carbon pe întreagul ciclu de viață.

În prezent, aproape toate reglementările privind construcțiile din Europa abordează doar emisiile de carbon din exploatarea clădirii, ignorând emisiile care sunt generate înainte ca o clădire să intre în funcțiune și cele aferente sfârșitului duratei sale de viață. Aceste emisii de carbon încorporate – care împreună cu CO2 operațional sunt cunoscute sub denumirea de emisii de carbon pe întregul ciclu de viață – pot reprezenta mai mult de jumătate din amprenta totală de carbon a unei clădiri noi și amenință să consume bugetele naționale de carbon din construcții cu mult înainte de obiectivele net zero stabilite pentru anul 2050.

Anumite piețe de top, cum ar fi Danemarca, Finlanda, Franța și Ţările de Jos, au implementat deja politici privind emisiile de carbon pentru întregul ciclu de viață al construcțiilor. Primul pas crucial în elaborarea acestora a fost stabilirea datelor de intrare. Prin contrast, alte țări europene sunt în imposibilitatea de a urma aceste exemple din cauza lipsei datelor necesare.

Coaliția din spatele inițiativei INDICATE abordează acest deficit de date. Abordarea inovatoare public-privată a proiectului își propune să asigure sprijinul și investițiile necesare atât din partea industriei, cât și a factorilor de decizie, pentru ca datele rezultate să ajungă să fie utilizate rapid. Acesta este doar începutul a ceea ce coaliția speră să fie un program la nivel european pentru a cuantifica și a contribui la o reducere rapidă a emisiilor de carbon nereglementate.

Recent, UE a făcut primii pași în vederea reglementării emisiilor de carbon pe întregul ciclu de viață, cu propuneri de introducere a raportării obligatorii în Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD). Prin consolidarea sprijinului politic și a capacității industriei din cât mai multe țări, INDICATE va ajuta la depășirea opoziției din partea unor state membre față de propunerile ambițioase pe care legislatorii UE le-au propus pentru revizuirea EPBD.

 

Despre proiectul INDICATE:

INDICATE are în vedere rezolvarea problemei legate de provocarea fundamentală legată de decarbonizarea clădirilor: lipsa datelor care să sprijine elaborarea politicilor și luarea deciziilor strategice de afaceri. INDICATE face eforturi pentru ca politicile și industria să abordeze atât carbonul operațional, cât și pe cel încorporat – „Whole Life Carbon” (WLC) – deoarece este crucial să se reducă impactul asupra climei al noilor construcții și al celor renovate.

INDICATE este un accelerator care oferă un cadru de proiect și cofinanțare pentru a sprijini eforturile de a genera date WLC la nivel de clădire. Aceste date trebuie generate acum dacă industria și acțiunile politice privind decarbonizarea clădirilor vor fi aliniate cu obiectivul de 1,5°C din acordul COP21 de la Paris din anul 2015.

INDICATE oferă o combinație de sprijin financiar și consiliere tehnică atât cu privire la datele de tip „analiza ciclului de viață” (LCA), cât și la promovarea politicilor. Cu granturi de până la 250.000 euro per țară, la care se adaugă o cofinanțare publică, INDICATE sprijină colectarea de date sistematice și îmbunătățite ale rezultatelor LCA pentru clădirile noi sau existente. Această abordare permite în mod direct cunoașterea stării stocului național de clădiri, precum și a potențialului de reducere a emisiilor de carbon.

 

Informații suplimentare și referințe

Inițiativa INDICATE: https://www.indicatedata.com/  

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro