11 octombrie 2023 - Comisia a finalizat legislatia „Fit for 55” pentru obiectivele de mediu ale anului 2030


Comisia Europeană a finalizat pachetul legislativ „Fit for 55”, un cadru cuprinzător destinat atingerii obiectivelor ambițioase de combatere a schimbărilor climatice stabilite în Acordul Verde european (Green Deal). Acest pachet legislativ este foarte relevant pentru întreprinderi, deoarece nu numai că subliniază angajamentul Europei în ceea ce privește acțiunea climatică, dar are, de asemenea, un impact semnificativ asupra industriilor și afacerilor din întreaga regiune.

Obiectivul principal al „Fit for 55” este să propulseze Uniunea Europeană către obiectivul său general de a deveni un continent neutru din punct de vedere climatic până în anul 2050. Acest lucru se aliniază cu angajamentul UE față de Organizația Națiunilor Unite și Acordul de la Paris, în care a promis să reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990.

Pentru a atinge acest obiectiv semnificativ de reducere a emisiilor, pachetul „Fit for 55” cuprinde un set cuprinzător de măsuri legislative care vizează diverse sectoare ale economiei. Aceste măsuri sunt concepute nu numai pentru a reduce emisiile, ci și pentru a facilita o tranziție echitabilă și inclusivă, ținând cont de interesele atât ale cetățenilor, cât și ale mediului de afaceri.

Aspecte cheie ale pachetului „Fit for 55” care afectează direct întreprinderile includ:

  1. Ținte de reducere a emisiilor: legislația stabilește ținte obligatorii de reducere a emisiilor în diverse sectoare, încurajând industriile să adopte practici mai curate și mai durabile.
  2. Taxarea dioxidului de carbon: mecanisme de taxare a dioxidului de carbon și un plafon anual al emisiilor determină poluatorii să fie responsabili și să plătească pentru emisiile lor. Acest lucru stimulează întreprinderile să treacă la practici mai verzi.
  3. Fondul Social pentru Climă: crearea unui Fond Social pentru Climă, finanțat din veniturile obținute din tranzacțiile cu emisii, sprijină cetățenii vulnerabili și întreprinderile mici în adoptarea de practici mai verzi, reducând astfel impactul social asupra întreprinderilor. Fondul va dispune de 65 de miliarde de euro din bugetul european.
  4. Mecanismul de ajustare a carbonului la frontiere: acest mecanism asigură că produsele importate plătesc o taxă pe carbon la frontieră, promovând reducerea globală a emisiilor și protejând industriile europene de „scurgerile de carbon”.
  5. Energie regenerabilă: acordul asupra formei revizuite a Directivei privind energia din surse regenerabile stabilește obiectivul obligatoriu al UE în materie de energie regenerabilă pentru 2030 la minimum 42,5%, în creștere față de obiectivul anterior de 32%, încurajând întreprinderile să investească în surse de energie regenerabilă. În practică, această țintă va dubla aproape (45%) ponderea energiei regenerabile în mixul energetic al UE până în 2030.
  6. Eficiența energetică: Directiva privind Eficiența Energetică introduce ținte precise pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ceea ce va necesita ca întreprinderile să adopte practici eficiente din punct de vedere energetic.
  7. Transport curat: noile reglementări impun ca toate autoturismele și autoutilitarele noi înregistrate în Europa să fie cu emisii zero până în 2035, ceea ce va influența industria auto să treacă la producerea de vehicule electrice.
  8. Infrastructura pentru combustibili alternativi: țintele obligatorii pentru infrastructura de reîncărcare electrică și de alimentare cu hidrogen vor susține creșterea flotelor de vehicule electrice, o provocare pentru sectoarele implicate în dezvoltarea infrastructurii.
  9. Combustibili durabili pentru transportul aerian si maritim: reglementările care promovează combustibilii aviației și maritimi durabili încurajează industriile din aceste sectoare să adopte opțiuni mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Pachetul „Fit for 55” reprezintă un pas crucial pentru tranziția UE către neutralitatea climatică până în anul 2050. Acesta subliniază angajamentul care conduce către eforturi de combatere a schimbărilor climatice, pentru a stimula inovarea verde și pentru a crea un viitor durabil pentru cetățeni și întreprinderi. Întreprinderile sunt încurajate să-și alinieze strategiile cu aceste noi obiective climatice, deoarece pachetul legislativ stabilește cadrul pentru un peisaj de afaceri mai verde și mai durabil în Europa.

Implementarea legislației „Fit for 55” începe acum în statele membre, inclusiv România. Planurile Naționale pentru Energie și Climă, aflate în curs de finalizare de către statele membre, vor trebui să integreze această nouă legislație și să demonstreze modul în care vor fi îndeplinite obiectivele privind climă și energie pentru 2030 la nivel național.

 

Informații suplimentare și referințe

Pagina de web dedicată pachetului „Fit for 55”: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Pagina de web dedicată Mecanismului de ajustare a carbonului la frontiere: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Fondul Social pentru Climă:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0955

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro