11 noiembrie 2021 - Standarde ISO pentru oameni: Sustenabilitate sociala


Reprezentând o adevărată platformă de bune practici în toate domeniile economice, de la agricultură la activitatea bancară, standardele internaționale ISO pot contribui la producția durabilă a alimentelor și resurselor pentru economie, precum și la o politică sustenabilă de angajare a personalului.

Din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, multe dintre ele susțin consolidarea pilonului social și își propun ținte foarte ambițioase, cum ar fi asigurarea standardelor de viată primare - eradicarea sărăciei și foametei în lume, accesul la apă și sanitație, la energie curată cu prețuri acceptabile, accesul la educație de calitate, echitatea socială sau democrația și stabilitatea locală.

Întreprinderile, indiferent de dimensiunea lor, pot contribui la atingerea acestor obiective cu conotații sociale prin implementarea standardelor internaționale ISO relevante:

  • ISO 20400, Achiziții sustenabile, ajută firmele să dezvolte practici de achiziție sustenabile și etice de care beneficiază inclusiv comunitățile în care operează aceste firme. Standardul ghidează în implementarea unor procese etice pe tot lanțul de aprovizionare.
  • ISO 37001 privind sistemele de management anticorupție poate contribui la construirea unui mediu de afaceri integru și care combate corupția. Cu cât mai multe firme și organizații implementează acest standard, cu atât se reduc marile diferențe de bunăstare care stau la baza sărăciei în numeroase țări din lume.
  • Peste 1600 de standarde ISO sunt aplicabile în sectorul agroalimentar care poate, astfel, câștiga încrederea consumatorilor în produsele puse pe piață sau își poate îmbunătăți practicile agricole. De asemenea, aceste standarde acoperă subiecte cum ar fi testarea nutrițională și de siguranță alimentară, calitatea, ambalarea sau trasabilitatea agroalimentară. Familia de standarde 22000 privind siguranța alimentară ajută firmele să identifice și să controleze riscurile prin prevenție. Standardele ISO 26000 de responsabilitate socială și 20400 privind achizițiile sustenabile încurajează, de asemenea, un comportament responsabil și etic față de condițiile de muncă din agricultură și pe întreg lanțul valoric al industriei.
  • Similar, peste 1300 de standarde sprijină practicile și tehnicile medicale sigure și de calitate, ajutând personalul medical să ofere servicii de încredere și eficiente. Notabile sunt seriile de standarde 11137 pentru sterilizarea prin iradiere a produselor de îngrijire a sănătății sau standardul ISO 7135 privind instrumentarul chirurgical.
  • În ceea ce privește educația, firmele ar putea fi interesate de standardul 29993 care acoperă toate tipurile de învățământ pe toată durata vieții, inclusiv activitățile educaționale în cadrul firmei, prin cursuri susținute de experții interni sau de furnizori externi.
  • ISO 26000 privind responsabilitatea socială este un cadru esențial pentru firmele care, respectând legislația din acest domeniu vast, intenționează să completeze un cadru minimal de instrumente și inițiative de responsabilitate socială, cum ar fi în domeniul egalității de gen sau al promovării femeii în structurile de management.

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards” prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care standardele ISO pot fi utilizate, iar pentru fiecare din cele 17 obiective sunt recomandate standardele cheie.

 

Referințe și informații suplimentare:

ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare: https://www.iso.org/home.html

Obiectivele de dezvoltare durabilă ONU: https://sdgs.un.org/goals

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards”: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100429.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro