11 martie 2021 - Produsele chimice raman prioritare pentru economia circulara


Noul Plan de Acțiune pentru Economia Circulară prevede revizuirea reglementărilor care asigură controlul substanțelor chimice periculoase în produse, astfel încât să se îmbunătățească sustenabilitatea acestora și potențialul de reutilizare. Cu ocazia aprobării planului, Parlamentul European sublinia faptul ca produsele și materialele sustenabile, circulare, sigure și non-toxice trebuie să devină regula în Uniunea Europeană, și nu excepția, iar din poziția de „prima opțiune de alegere”, ele să fie din ce în ce mai atractive, disponibile pe piață și accesibile pentru toți consumatorii.

În acest context, în trimestrul al patrulea al anului 2021, Comisia Europeană urmează să publice o inițiativă legislativă privind produsele sustenabile prin care se va stabili un set de principii orizontale pentru politicile de produs și standarde precise minimale pentru bunurile puse pe piața europeană. În paralel cu aceste cerințe pentru a căror punere în aplicare companiile vor trebui să facă investiții consistente, Comisia va institui măsuri de susținere și stimulente, inclusiv pentru aplicarea acestor standarde și obținerea de produse și materiale sustenabile. În ce privește substanțele chimice care intră în componența acestor bunuri, Strategia Produselor Chimice pentru Sustenabilitatea într-un Mediu Non-Toxic, lansată în  octombrie 2020, propune revizuirea Reglementării REACH* (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) la capitole cum ar fi procesele de autorizare și restricționare, verificarea conformității, cerințele de înregistrare și altele. Revizuirea reglementării este așteptată în anul 2022. 

Informații suplimentare:

Strategia Produselor Chimice pentru Sustenabilitate: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN

Reglementarea REACH: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro