11 mai 2023 - GREEN ASSIST – asistenta europeana pentru proiectele cu impact pozitiv asupra mediului


Serviciul de consiliere verde pentru sprijinirea investițiilor durabile (GREEN ASSIST) este o nouă inițiativă de consiliere în cadrul mecanismului InvestEU, finanțată cu un buget total de 30 milioane euro prin programul european Life. Scopul serviciului este de a asigura un flux de proiecte de investiții ecologice, cu impact pozitiv asupra mediului.

Promotorii de proiecte, instituțiile financiare sau alți parteneri de proiect pot beneficia de aceste servicii de consiliere din partea unor experți europeni selectați dintr-o rezervă stabilită („Roster of experts”) sau, pentru solicitări specifice, recrutați ad-hoc din alte domenii de consiliere (de exemplu, consolidarea capacității, studii).  Serviciile pot acoperi întregul proces de pregătire, dezvoltare și implementare a proiectelor, incluzând asistență pentru analiza cost-beneficiu, revizuirea modelului de afaceri, evaluarea externalităților, planul de afaceri, structurare financiară, due dilligence de mediu, evaluarea lanțului de aprovizionare, sprijin la realizarea achizițiilor etc. Nu se acorda servicii de asistență pentru accesul la finanțare.

Proiectele pot viza sectoare ale capitalului natural și ale economiei circulare, dar și din alte domenii considerate  prioritare în raport cu mediul:

  • biodiversitate: natura și biodiversitate – restaurare, reziliență, poluare, adaptare la schimbările climatice, protecție în caz de inundații;
  • capital natural: protecția și conservarea ecosistemelor terestre și marine, ape, dezvoltare durabilă;
  • economie circulară: deșeuri și tranziția către economie circulară și sustenabilă, lanțuri de aprovizionare scurte – proiectare și ambalare sustenabilă, extensia duratei de viață și repararea bunurilor;
  • alte sectoare: industrie, infrastructură pentru economia albastră, procese (chimice) sustenabile, transport, finanțe, agricultură, pescuit și sectorul forestier.

Exemple de proiecte care au beneficiat de asistență:

  • proiect de dezvoltare a unor materiale de construcții din deșeuri – asistență pentru depășirea dificultăților tehnice;
  • proiect de reciclare a textilelor și transformarea lor în obiecte de îmbrăcăminte – asistență pentru redefinirea modelului de afaceri;
  • proiect pentru ecologizarea instituțiilor de învățământ – asistență pentru evaluarea performanțelor de mediu.

Inițiativa GREEN ASSIST este coordonată de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) și DG ENVIRONMENT.

Accesarea serviciului Green Assist se face prin intermediul portalului InvestEU, iar pașii includ selecția tipului de asistență, a domeniului proiectului și o scurtă descriere a proiectului. Orice astfel de servicii de consiliere sunt furnizate în întregime gratuit, în cazul în care solicitarea este acceptată.

Proiectele selectate pentru acordarea serviciilor Green Assist au libertate deplină în ce privește valoarea, fără să existe limite inferioare sau superioare. Totuși, pentru a avea impactul scontat în ce privește mediul, se apreciază ca valoarea minimă orientativă este de 2,5 milioane euro. În ce privește durata asistenței, aceasta trebuie să se încadreze între 3 si 6 luni.

 

Informații suplimentare și referințe

Green Assist: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/green-advisory-service-sustainable-investments-support-green-assist_en

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA): https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Tabloul de bord al Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA): https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a429734c-ebed-4cf8-afe1-cd9c75f14032/sheet/4c9ea8df-f0f9-4c0d-b26b-99fc0218d9d9/state/analysis   

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

 

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro