11 ianuarie 2024 - Turismul sustenabil - Oportunitati de finantare pentru sprijinirea IMM-urilor


Apelul pentru propuneri de proiecte „Tranziția către un ecosistem mai durabil și mai rezilient – ​​abilitarea IMM-urilor din turism” - SMP-COSME-2023-TOURSME, deschis în cadrul programului european Single Market, are ca scop principal sprijinirea turismului pentru a deveni mai rezilient și pentru a adopta practici mai ecologice și mai robuste. Finanțarea este concepută pentru a oferi, în cadrul colaborativ al unui parteneriat, un pachet cuprinzător de sprijin care include formare, asistență financiară, precum și servicii de consiliere a IMM-urilor care activează în cadrul sectorului.

Așadar, beneficiarii finali ai mecanismului de finanțare sunt IMM-urile, inclusiv start-up-urile și antreprenorii.

Solicitările de finanțare vor fi transmise de consorții ample care includ părți interesate cheie din industria turismului, organizații de sprijinire a afacerilor, organizații care operează în domeniul consultanței specializate, profesioniști din turism etc.

Printre diferitele strategii disponibile pentru sprijinirea IMM-urilor din sectorul turismului, sistemul de management ecologic al UE și sistemul EMAS constituie scheme credibile și recunoscute pe scară largă pentru creșterea rezilienței și sustenabilității. Ca atare, solicitanții pot concentra o parte din propunerea lor către promovarea practicilor ecologice și/sau adoptarea unor scheme de certificare, cum ar fi eticheta ecologică a UE sau EMAS.

Exemple de activități eigibile pot include:

  • creșterea gradului de conștientizare și instruirea principalelor părți interesate din turism cu privire la certificările UE, cum ar fi eticheta ecologică a UE și EMAS;
  • oferirea de servicii de consultanță personalizată pentru IMM-uri, inclusiv asistență tehnică, coaching sau inițiative de învățare de la egal la egal orientate în mod special către obținerea certificării etichetei ecologice UE/înregistrării EMAS pentru hoteluri sau alte entități de cazare;
  • colectarea și prezentarea cazurilor de succes ale entităților care dețin deja eticheta ecologică a UE/înregistrarea EMAS, în cadrul catalogului UE specializat, cu scopul de a crește gradul de conștientizare în industrie și în rândul factorilor de decizie politică.

Parteneriatele pot beneficia, de asemenea, în anumite condiții, de sprijin financiar direct pentru acoperirea certificărilor de durabilitate, cum ar fi costurile de certificare UE Ecolabel/înregistrare EMAS și costuri de implementare legate de certificare/înregistrare.

Se anticipează că bugetul unui proiect va varia între 1.700.000 EUR și 2.125.000 EUR pentru o finanțare totală de tip grant de 8.500.000 EUR pentru acest apel. Perioada de implementare a proiectelor va fi cuprinsă între 30 și 36 de luni.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 21 februarie 2024, ora 17 GMT+1.

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2023-toursme-01?keywords=tourism&programmePart=&pageNumber=2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2023/call-fiche_smp-cosme-2023-toursme_en.pdf#page=26&zoom=100,102,953

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/eu-ecolabel-tourist-accommodation/eu-ecolabel-tourist-accommodation-catalogue_en

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro