10 martie 2022 - Evaluarea si monitorizarea EIT


Fiind un institut axat pe crearea unui impact important asupra pieței și societății, EIT are o abordare orientată spre rezultate și, în consecință, bazată pe monitorizare și evaluare. Comunitățile de Cunoaștere și Inovare (KIcs) funcționează conform logicii de afaceri și pe baza planurilor de afaceri anuale, prin intermediul cărora se implementează strategiile multianuale pentru crearea și scalarea întreprinderilor, precum și pentru îmbunătățirea competențelor antreprenorilor. Având obiective și rezultate bine definite, precum și indicatori cheie de performanță cuprinzători, monitorizarea și evaluarea au în vedere:

  • asigurarea alinierii strategiilor comunitare de inovare cu misiunea și obiectivele EIT și asigurarea obținerii rezultatelor și impactului dorit;
  • asigurarea faptului că EIT și KICs implementează activitățile, furnizează rezultatele și cheltuiesc bugetele conform planificării sau ajustează planurile în timp util și justificat;
  • verificarea faptului că EIT și KICs respectă principiile de bază ale legislației UE aplicabile, inclusiv principiile bunei guvernanțe și bunei gestiuni financiare, permițând îmbunătățirea continuă a calității și managementului riscurilor;
  • îmbunătățirea performanței precum și a modelului Comunităților de Inovare cu accent pe integrarea triunghiului cunoașterii;
  • obținerea de informații cu privire la impactul, bunele practici și valoarea adăugată produsă de EIT pentru comunicarea cu părțile interesate.

Monitorizare inteligentă

Sistemul de monitorizare și evaluare are în vedere performanța fiecărei Comunități de Cunoaștere și Inovare în parte, precum și elementele de interconectare și integrare ce contribuie la îndeplinirea misiunii EIT. Aportul EIT și al comunităților sale la programul Orizont este monitorizat de către Comisia Europeană și se realizează în conformitate cu următoarele principii.

Continuitate

EIT evaluează Comunitățile de Inovare pe baza unui sistem de monitorizare continuă. Identificând oportunități de îmbunătățire a acțiunilor, sistemul de monitorizare stimulează rezultate de înaltă calitate, excelența în inovare și o utilizare eficientă a resurselor.

Adaptabilitate

Sistemul de monitorizare EIT evoluează odată cu maturizarea și dezvoltarea operațiunilor Comunităților de Inovare. Această abordare permite ca EIT să își revizuiască practicile de monitorizare în mod regulat și să le adaptează la contextul în evoluție în care operează atât EIT, cât comunitățile sale. Natura adaptivă este esențială, deoarece numărul de comunități crește în timp, iar acestea se dezvoltă cu viteze diferite.

Personalizare

Deși există o filosofie comună care stă la baza cadrului de monitorizare al EIT, implementarea acesteia este adecvată fiecărei KIC având în vedere diferențele dintre comunități în depășirea anumitor provocări societale. Această abordare include personalizarea în funcție de specificul fiecărei comunități și de domeniul tematic în care operează.

Funcționarea sistemului de monitorizare

Strategie

Consiliul de conducere al EIT evaluează dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei multianuale a KIC, precum și contribuția acesteia la misiunea generală a EIT. Evaluarea strategică are în vedere dezvoltarea și managementul portofoliului de operațiuni și integrarea triunghiului cunoașterii. Concluziile evaluării la nivel de strategie oferă o perspectivă asupra bunelor practici și o serie de îndrumări pentru îmbunătățirea modelului Comunității Inovării. Monitorizarea strategiei EIT este cuplată cu colectarea sistematică de informații privind indicatorii de rezultat, impact și context.

Implementare

EIT a conceput un set cuprinzător de indicatori pentru a monitoriza punerea în aplicare a planurilor de afaceri din cadrul comunităților pentru inovare. Acești indicatori permit EIT să măsoare și să comunice contribuția sa la obiectivele Orizont 2020, să controleze procesele interne și să urmărească performanța și progresul Comunităților de Inovare într-un mod standardizat. Colectarea indicatorilor este completată de vizite la KiCs pentru a verifica acțiunile și conformitatea, precum și pentru a obține informații contextuale care să permită o interpretare și evaluare adecvată a informațiilor. Sondajele sunt organizate pentru a măsura gradul de satisfacție al părților interesate și eficacitatea modelului.

Rezultate și impact

Rentabilitatea investițiilor EIT în Comunitățile de Inovare se măsoară în termeni de beneficii tangibile pentru economia europeană și societate în general, cum ar fi crearea de noi întreprinderi, produse și servicii pe piețele existente și cele noi, contribuții la abordarea provocărilor societale, îmbunătățirea competențelor antreprenorilor, crearea de oportunități de angajare mai atractive, precum și atragerea și păstrarea talentelor. Acest lucru necesită un sistem robust de evaluare, orientat către rezultate pentru EIT și comunitățile sale de inovare, care să se concentreze pe generarea de impact economic și societal, care să fie comparat cu cele mai bune practici internaționale.

Informații suplimentare și referințe

https://eit.europa.eu/

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro