10 iunie 2021 - Modele de afaceri mai sustenabile in sectorul constructiilor (1)


Sustenabilitatea este o orientare strategică la nivelul celor mai mulți investitori publici, iar beneficiarii lucrărilor de construcții sunt din ce în ce mai atenți la proiectele care au un impact pozitiv pentru societate și mediu. Construcțiile verzi sunt în curs de a deveni o practică la nivel global, atât pentru proiectele rezidențiale, cât și nerezidențiale.

Performanțele tehnice ale proiectelor de construcții și oferta financiară convenabilă deja nu mai sunt suficiente pentru atragerea de clienți, fie ei investitori sau proprietari finali. Astfel, pentru a atrage investitorii care utilizează criterii de sustenabilitate pentru contractarea sau plasarea investițiilor lor, actorii din sectorul construcțiilor vor trebui să demonstreze că dețin cunoștințele necesare la nivel de detaliu și pot implementa soluții performante din punct de vedere al mediului sau în beneficiul social.  Numărul acestor investitori, mai ales a celor financiari, este în creștere vizibilă, de altfel, datorită strategiilor de „înverzire” a portofoliilor, iar această orientare se va accentua puternic în anii următori. În același timp, este o tendință care va crea avantaje competitive și noi oportunități de afaceri pentru întreprinderile care adoptă strategii în materie de sustenabilitate, trec la modele de afaceri mai sustenabile și se poziționează transparent față de investitori, dezvoltatori, proprietari sau de utilizatorii finali.

Noile construcții trebuie să ia în calcul nevoile viitoarelor generații, iar utilizatorii unor clădiri sau lucrări de infrastructură cu o durată de viață de 40+ ani acordă atenție din ce în ce mai mare aspectelor privind protecția mediului, sănătății sau efectelor la nivel de societate. În acest context, întreprinderi și corporații din întreaga lume și-au restructurat afacerile încât să devină și mai profitabile, și mai sustenabile. Modelele de afaceri din domeniul construcțiilor care pot răspunde acestor modificări profunde la nivelul societății includ, între altele, trecerea la produse și servicii mai eficiente energetic sau la o relație de colaborare pe termen mai lung cu proprietarii, beneficiarii sau chiriașii, centrată pe co-crearea rezultatelor și experiențelor pozitive pe care le așteaptă aceștia. 

Trecerea la modele mai sustenabile poate produce impact asupra unuia sau mai multor factori de care depinde succesul întreprinderii și, mai departe, poate consolida valoarea afacerii.

Spre exemplu, reducerea costurilor de operare poate fi obținută printr-o utilizare mai eficientă a resurselor, prin măsuri inovative de gestiune a deșeurilor și de creștere  a eficienței energetice. Atragerea și reținerea angajaților valoroși în firmă poate fi influențată de extinderea  strategiei unei întreprinderi cu obiective sociale și crearea unui mediu de muncă deschis și incluziv, cu program de lucru flexibil sau încurajarea activităților dedicate sănătății și stării de bine a angajaților, precum și prin realizarea investițiilor necesare care să permită acestor obiective să devină realitate. Integrarea acțiunilor de sustenabilitate în favoarea mediului și a societății pot contribui, de asemenea, la întărirea reputației firmei, mai ales în contextul în care aceasta este printre cele mai importante riscuri pentru creșterea afacerii.

Campania B2Transition urmează să dezvolte modul în care întreprinderile din domeniul construcțiilor pot adopta modele de afaceri mai sustenabile și, astfel, să devină mai competitive și pregătite să demonstreze angajaților, stakeholder-ilor și clienților că o activitate sustenabilă are sens în afaceri.  

Referințe și informații suplimentare:

2020 Global Status Report for Buildings and Construction, Global Alliance for for Buildings and Construction, Programul pentru Mediu al ONU, 2020, disponibil la adresa https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf

Business Models for Green Buildings, raport al Programului pentru Eficiență Energetică în Clădiri, Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 2020, disponibil la adresa https://www.construction21.org/articles/h/peeb-report-business-models-for-green-buildings.html

Capturing the value of sustainability: Identifying the links between sustainability and business value, raport al Consiliului pentru Constructii Sustenabile, Marea Britanie, 2018, disponibil la adresa https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/capturing-value-sustainability-2/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro