1 septembrie 2022 - Bune practici in domeniul bioeconomiei


Bioeconomia acoperă toate sectoarele și sistemele care se bazează pe resursele biologice (animale, plante, microorganisme și biomasă derivată, deșeuri organice), pe funcțiile și principiile acestora. 

În februarie 2012, Comisia Europeană a adoptat prima strategie dedicată bioeconomiei, „Inovare pentru o creștere sustenabilă – O bioeconomie pentru Europa”, pentru a schimba radical abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește producția, consumul, procesarea, depozitarea, reciclarea și eliminarea resurselor biologice. În același timp, strategia a urmărit și asigurarea securității alimentare și nutriționale, gestionarea resursele naturale în mod sustenabil, reducerea dependenței de resursele neregenerabile și nesustenabile, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și, nu în ultimul rând, crearea de locuri de muncă în toată Europa. 

Aceste obiective au rămas principiile directoare pentru acțiunile UE în materie de bioeconomie. Strategia de bioeconomie a fost actualizată în 2018, ocazie cu care s-au extins atât domeniile de interes privind implementarea de la nivel regional în Europa, cât și modul de aplicare a limitelor ecologice. 

Planul de acțiune al strategiei europene pentru bioeconomie se concentrează pe trei aspecte principale: a) dezvoltarea de noi tehnologii și procese pentru bioeconomie; b) dezvoltarea pieţelor şi a competitivităţii în sectoarele bioeconomie; c) determinarea factorilor de decizie și a părților interesate să lucreze mai strâns împreună.  

În iunie 2022, CE a adoptat un raport de progres periodic în ce privește implementarea strategiei. Concluziile raportului indică faptul că acțiunile sunt bine orientate către atingerea obiectivelor principale ale strategie, dar a identificat și lacune care necesită acțiuni suplimentare. În primul rând, este necesară o gestionare mai bună a provocărilor legate de terenuri și biomasă, pentru a satisface cerințele de mediu și economice într-o Europă neutră din punct de vedere climatic. În al doilea rând, sunt necesare modele de consum mai sustenabile pentru a asigura integritatea mediului. 

În acest context, în cadrul proiectului DTP GoDanuBio a fost elaborată  o broșură dedicată bunelor practici în domeniul bioeconomiei. Broșura prezintă proiecte, inițiative și modele de afaceri, fiind un instrument util pentru companii, clustere, ONG-uri, autorități locale și alți actori regionali implicați în dezvoltarea ecosistemelor regionale bazate pe bioeconomie și pentru cooperarea între aceștia.  

În ceea ce privește consolidarea afacerilor locale în domeniul bioeconomiei, este prezentat un model de afaceri din Croația, respectiv un brand ecologic inovator care realizează fibre naturale cu aplicarea de soluții sustenabile. Fibrele sunt folosite pentru producția de pantofi pentru sport. Ținta principală este de a reduce utilizarea derivaților de petrol și a substanțelor chimice toxice în materialul folosit pentru produsul final. Metodologia include materiale bio extrase din 9 plante și din lână obținute în cadrul unui lanț de aprovizionare local, de la parteneri care au ca principiu de lucru neutralitatea CO2. De asemenea, optimizează procesele de producție pentru a reduce emisiile de CO2 în ceea ce privește prelucrarea materialelor și consumul de energie. Prin acest proiect, compania abordează Obiectivul 12 de dezvoltare durabilă al ONU (Asigurarea modelelor durabile de consum și producție), Obiectivul 13 (Măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora) și Obiectivul 14 (Conservarea și utilizarea durabiă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă). Acest exemplu de bună practică poate fi transferat în orice altă regiune unde există resurse similare de biomasă necesare pentru a produce pantofi sau alte produse. 

În cadrul broșurii sunt prezentate peste 20 de exemple de bune practici. Broșura poate fi accesată la adresa https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7659

 

Informații suplimentare și referințe

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/10th-anniversary-eu-bioeconomy-strategy-2022-02-11_en

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/godanubio 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro