Un nou ghid privind produsele fabricate din materiale plastice reciclate


În luna aprilie 2020, Agenţia Federală de Mediu din Germania (UBA) a publicat instrucţiuni privind achiziţionarea de produse realizate din materiale plastice reciclate.

Noul ghid conține informații esențiale și recomandări pentru achizitorii publici cu privire la modul de integrare a aspectelor de mediu în documentele de atribuire și contractare. Strategia pentru materiale plastice, ca o contribuție la o economie circulară a UE, menționează în mod explicit achizițiile publice ca un instrument important pentru creșterea vânzărilor de materiale reciclate.

Așa numitele „deșeuri post-consum” din gospodăriile private, agricultură, comerț și industrie reprezintă majoritatea  volumului total de deșeuri de plastic. Pe lângă ambalaje, alte fluxuri de deșeuri care conțin plastic sunt, de asemenea, relevante pentru reciclarea materialelor plastice. Acestea includ, de exemplu, deșeuri de plastic din sectoarele comerciale, agricole și de construcții, dar și din industria auto și electrică și alte materiale de construcție, cum ar fi profile, țevi și pardoseli.

Din punct de vedere ecologic, reciclarea materialelor este superioară tuturor celorlalte opțiuni de reciclare, un bun exemplu fiind dat de reducerea arderii acestor materiale. Cu toate acestea, doar 17% din toate deșeurile de plastic sunt reciclate în prezent. Unul dintre motive este lipsa nișelor de piață pentru astfel de materiale reciclate. Prin procurarea produselor fabricate cu o proporție mare din aceste materiale reciclate se poate contribui la consolidarea vânzărilor și, astfel, la creșterea reciclării deșeurilor de plastic post-consum.

În cele din urmă, trebuie menționat că produsele obținute din materiale plastice reciclate ar trebui să înlocuiască numai produsele care altfel ar fi procurate din materiale plastice noi. Utilizarea mai multor materiale plastice reciclate nu ar trebui să contribuie la scoaterea de pe piață a materialelor mai ecologice.

Versiunea în limba engleză a articolului 

Documentul complet (in limba germana) 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro