9-10 iunie 2021 - Intalnirea semestriala de parteneriat in cadrul proiectului PLASTECO


În perioada 9-10 iunie 2021, a avut loc întâlnirea semestrială de parteneriat în cadrul proiectului PLASTECO - Supporting EU regions to curb plastics waste and littering, desfăşurată online. Agenda evenimentului a inclus următoarele teme: prezentarea generală a activităților precum și a planului de lucru actualizat, feedback-ul obținut la întâlnirile cu actorii regionali, pașii următori în implementarea PLASTECO și activitățile de raportare, comunicare și diseminare.

Partenerii proiectului PLASTECO au prezentat de asemenea rezultatele și concluziile celor două workshop-uri interregionale organizate în semestrul 4 de implementare: “Facilitarea plasării pe piață a alternativelor la produsele din plastic de unică folosință” și “Modalitățile prin care  întreprinderile regionale pot fi spijinite să investească în ecoinovare în producția și reutilizarea plasticului”.  

O atenție deosebită a fost acordată planificării acțiunilor viitoare, dintre care menționăm organizarea de către Regiunea Styria - Austria a unei vizite de studiu privind politicile eficiente de gestionare a deșeurilor și măsurile de reducere, depozitare și incinerare a deșeurilor de materiale plastice. Un element important al discuției a constat în stabilirea planului de lucru pentru realizarea în cadrul parteneriatului PLASTECO a unei evaluări comune a politicilor regionale privind practicile din domeniul achizițiilor publice și țintele stabilite pentru asimilarea materialelor plastice reciclate, precum și eliminarea treptată a ambalajelor din plastic de unică folosință.

Informații suplimentare despre proiectul PLASTECO - parteneriat, obiective, exemple de bună practică din domeniul deșeurilor din plastic, materiale elaborate și activități viitoare - pot fi consultate utilizând link-ul: https://www.interregeurope.eu/plasteco/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro