5 decembrie 2019 - Prezentarea proiectului PLASTECO la  seminarul organizat de Primăria Sectorului 3 în cadrul proiectului "Resourceful Cities"


În data de 5 decembrie 2019, Primăria Sectorului 3 București a organizat prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Resourceful Cities”, finanțat prin Programul URBACT al Comisiei Europene.

Proiectul „Resourceful Cities” este o rețea de planificare a acțiunilor din zece orașe europene, Sectorul 3 București fiind unul dintre parteneri, care urmărește să dezvolte următoarea generație de centre de resurse pentru regenerare urbană pentru a promova impactul pozitiv al acestora din punct de vedere economic, social și al mediului înconjurător, în special pentru economia circulară. Rețeaua facilitează prevenirea, reutilizarea, repararea și reciclarea deșeurilor.

Evenimentul a reunit 15 participanți care au reprezentat atât sectorul public cât și cel privat: autorități publice, instituții academice și de cercetare, un cluster și un pol de competitivitate al orașului, asociații implicate în domeniul gestionării deșeurilor și protecției mediului din Regiunea București-Ilfov.

În acest context, ADR-BI a participat în cadrul evenimentului, susținând o prezentare a proiectului PLASTECO, implementat în conformitate cu „Strategia europeană pentru materiale plastice într-o economie circulară”. Andreea Brînzoi, membră a echipei de implementare a ADR-BI a făcut cunoscute  obiectivele proiectului, perioada de implementare, activitățile și rezultatele așteptate prin proiect.

Discuțiile care au urmat prezentării au fost productive, participanții apreciind că obiectivul proiectului PLASTECO este foarte interesant, deoarece poluarea cu plastic reprezintă o problemă reală cu care se confruntă regiunea București-Ilfov.


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro