23 noiembrie 2021 - Intalnirea semestriala de parteneriat in cadrul proiectului PLASTECO


♻ În data 23 noiembrie 2021 s-a desfășurat întâlnirea semestrială de parteneriat în cadrul proiectului PLASTECO - Supporting EU regions to curb plastics waste and littering. Echipa de implementare a proiectului PLASTECO din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a participat la acest eveniment, organizat online de Guvernul Regional al Regiunii Styria, Austria, unul dintre cei opt membri ai parteneriatului PLASTECO.

Agenda evenimentului a inclus atât prezentarea generală a activităților proiectului și a planului de lucru actualizat, feedback-ul obținut la întâlnirile cu actorii regionali, pașii următori în implementarea PLASTECO, cât și activitățile de raportare, comunicare și diseminare. De altfel, au fost dezbătute subiecte precum dezvoltarea strategiei de durabilitate în cadrul parteneriatului PLASTECO, rezultatele evaluării comune a politicilor regionale privind practicile din domeniul achizițiilor publice, țintele stabilite pentru asimilarea materialelor plastice reciclate și eliminarea treptată a ambalajelor din plastic de unică folosință.

Întâlnirea s-a concentrat și pe planificarea activităților viitoare, dintre care menționăm organizarea de către Asociația Baltic Coasts – Letonia a unei vizite de studiu privind practicile și eforturile de curățare a gunoiului din plastic din mediul acvatic, inclusiv inițiative de prevenire a acumulării acestuia. De asemenea, în următorul semestru de implementare a proiectului PLASTECO, ADRBI va organiza workshop-ul tematic interregional privind modalitățile de creștere a nivelului de conștientizare cu privire la deșeurile din plastic precum și de promovare a achiziționării de produse din plastic reciclat.

Informații suplimentare despre proiectul PLASTECO - parteneriat, obiective, exemple de bună practică din domeniul deșeurilor din plastic, materiale elaborate și activități viitoare - pot fi consultate utilizând link-ul: https://www.interregeurope.eu/plasteco/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro