11 decembrie 2019 - Primul seminar de informare şi dezbatere în cadrul proiectului PLASTECO


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov a organizat în data de 11.12.2019 primul seminar de informare şi dezbatere în cadrul proiectului PLASTECO - “Supporting EU regions to curb plastics waste and littering”, implementat în parteneriat de 8 regiuni din Uniunea Europeană şi finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE.

Cu ocazia acestei întâlniri de lucru au fost prezentate obiectivul general al proiectului PLASTECO, activităţile previzionate, rezultatele aşteptate precum şi modalitatea în care principalii actori regionali vor fi implicaţi în implementarea proiectului.

Participanţii au reprezentat sectorul public, mediul academic, sectorul privat, precum şi organizaţii neguvernamentale active în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi ai Primăriei Sector 3 Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie, Centrul pentru Cercetări de Mediu și Studii de Impact (CCMESI), Asociaţia Coaliţia pentru Economie Circulară, Asociaţia ECOTIC, REMAT HOLDING, GreenPoint Management şi VIITORPLUS – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă sunt câţiva dintre invitaţii care au răspuns pozitiv iniţiativei proiectului PLASTECO.

Implementarea proiectului PLASTECO a fost demarată în luna august 2019, analiza domeniului deşeurilor de materiale plastice din regiunea Bucureşti-Ilfov fiind iniţiată, în vederea identificării de bune practici şi a îmbunătăţirii politicilor regionale specifice.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro