23 mai 2019 - A doua intalnire a stakeholderilor - INVALIS


Cea de a doua întâlnire cu stakeholderii organizată în cadrul proiectului INVALIS de către Agenția pentru Dezvoltare București – Ilfov a avut loc în data de 23 mai 2019 la hotel Hilton,București.

În cadrul acestei întâlniri s-au reluat discuțiile despre obiectivele și activitățile proiectului precum și ale programului Interreg.

Principalele subiecte dezbătute:

- prezentarea programului INTERREG EUROPE;

- prezentarea proiectului INVALIS - Protejarea biodiversității europene împotriva speciilor străine invazive;

- discuții privind stadiul actual al preocupărilor privind barierele legate de de îmbunătățirea dezvoltării regionale, a politicilor în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului natural din regiunea București-Ilfov

- sesiune de dezbateri: Situația actuală și perspectivele viitoare privind barierele legate de cooperarea dintre autoritățile publice și actorii locali direct interesati pentru a aborda provocările asociate speciilor străine invazive din regiunea București-Ilfov:

- măsuri desfășurate în prezent pentru identificarea si controlul speciilor invazive in regiunea București-Ilfov

- documente programatice, cadrul legislativ de reglementare național și european;

Evenimentul a adunat 20 de participanți din cadrul instituțiilor publice, IMM-urilor, institutelor de cercetare, universităților și ONG-urilor.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro