INVALIS – Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species


27 mai 2021 - Vizită de studiu virtuală

Buletin informativ INVALIS  nr. 6  - RO  / Varianta în limba engleză

20 mai 2021 - Workshop interregional INVALIS 

                       Comunicat de presa INVALIS 20 mai 2021

23 aprilie 2021 - Întâlnirea de management a proiectului INVALIS  

25 noiembrie 2020 - A patra intalnire a stakeholderilor - INVALIS 

4 noiembrie 2020 - Întâlnirea de lucru a parteneriatului INVALIS - Comunicat de presa

22 Septembrie 2020 – Webinar INTERREG Europe privind creionarea planurilor de acțiune

INTERREG EUROPE aniverseaza 30 de ani!

Buletin informativ INVALIS  nr. 1

Buletin informativ INVALIS  nr. 2

Buletin informativ INVALIS  nr. 3

Buletin informativ INVALIS  nr. 4

Buletin informativ INVALIS  nr. 5

20 noiembrie 2019 - A treia intalnire a stakeholderilor - INVALIS     Comunicat de presa

2-3 octombrie 2019 - Workshop-ul interregional privind gestionarea conflictelor de interese în practicile de management al speciilor străine invazive     Comunicat de presa

23 mai 2019 - A doua intalnire a stakeholderilor - INVALIS     Comunicat de presa

9 noiembrie 2018 - Prima intalnire a stakeholderilor - INVALIS

INVALIS este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe și cuprinde   șapte regiuni ale Uniunii Europene cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice abordate privind biodiversitatea și protecția mediului, prin sprijinirea politicilor pentru prevenirea, detectarea timpurie, controlul și eradicarea speciilor străine invazive în ecosistemele naturale.

Promovarea cooperării dintre autoritățile publice și actorii locali direct interesati pentru a aborda provocările asociate speciilor străine invazive, alături de îmbunătățirea dezvoltării regionale, a politicilor în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului natural și cultural, reprezintă pilonii principali de implementare. De asemenea, proiectul INVALIS vizează stoparea declinului biodiversității și protejarea ecosistemelor în UE, contribuind în mod esențial la gestionarea durabilă a mediului natural.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2018 – mai 2023 și include următorii parteneri:

  • National Center for Environment and Sustainable Development – Lider de parteneriat
  • Lombardy Foundation for the Environment
  • Regional Ministry for environment and rural, agricultural policies and territory – Regional Govenrment of Extremadura
  • Corsican Agency of Environment
  • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  • Institute of Sciences, Technologies and Agroenvironment of the University of Porto
  • Zemgale Planning Region

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, partenerii își asumă să se concentreze pe câteva domenii principale de activitate: creșterea capacității administrațiilor publice de a implementa eficient politicile de mediu și biodiversitate, integrarea monitorizării speciilor străine invazive, eradicarea și măsurile de control în strategiile de dezvoltare teritorială, creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice și consolidarea angajamentului comunităților locale de a participa la planurile de monitorizare, măsuri de protecție a ecosistemelor naturale împotriva speciilor străine invazive.

Valoarea totală a bugetului este de 1.384.618 euro, din care valoarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională București–Ilfov este de 187.292 euro.

https://www.interregeurope.eu/invalis/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro