INVALIS – Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species


Comunicat de presa INVALIS - 25 mai 2020

Newsletter INVALIS Nr. 4 - Aprilie 2020

20.11.2019 - Al 3-lea seminar în cadrul proiectului INVALIS! Comunicat de presa   Newsletter proiect

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov desfășoară în perioada  01-03.10.2019  întâlnirea cu partenerii la București și workshop-ul interregional  cu privire la modul de gestionare a conflictelor de interese emergente în practicile de management al speciilor străine invazive. Comunicat de presa

23.05.2019 - Al 2-lea seminar în cadrul proiectului INVALIS! Comunicat de presa

 

INVALIS este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe și cuprinde   șapte regiuni ale Uniunii Europene cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice abordate privind biodiversitatea și protecția mediului, prin sprijinirea politicilor pentru prevenirea, detectarea timpurie, controlul și eradicarea speciilor străine invazive în ecosistemele naturale.

Promovarea cooperării dintre autoritățile publice și actorii locali direct interesati pentru a aborda provocările asociate speciilor străine invazive, alături de îmbunătățirea dezvoltării regionale, a politicilor în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului natural și cultural, reprezintă pilonii principali de implementare. De asemenea, proiectul INVALIS vizează stoparea declinului biodiversității și protejarea ecosistemelor în UE, contribuind în mod esențial la gestionarea durabilă a mediului natural.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2018 – mai 2023 și include următorii parteneri:

  • National Center for Environment and Sustainable Development – Lider de parteneriat
  • Lombardy Foundation for the Environment
  • Regional Ministry for environment and rural, agricultural policies and territory – Regional Govenrment of Extremadura
  • Corsican Agency of Environment
  • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  • Institute of Sciences, Technologies and Agroenvironment of the University of Porto
  • Zemgale Planning Region

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, partenerii își asumă să se concentreze pe câteva domenii principale de activitate: creșterea capacității administrațiilor publice de a implementa eficient politicile de mediu și biodiversitate, integrarea monitorizării speciilor străine invazive, eradicarea și măsurile de control în strategiile de dezvoltare teritorială, creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice și consolidarea angajamentului comunităților locale de a participa la planurile de monitorizare, măsuri de protecție a ecosistemelor naturale împotriva speciilor străine invazive.

Valoarea totală a bugetului este de 1.384.618 euro, din care valoarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională București–Ilfov este de 187.292 euro.

https://www.interregeurope.eu/invalis/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro