INTERREG EUROPE


   

PLASTECO are scopul de a sprijini regiunile partenere să beneficieze de prevederile și îndemnul strategiei UE în domeniul materialelor plastice și în final să își atingă țintele în ceea ce privește protejarea mediului, creșterea eficienței resurselor, atenuarea efectelor asupra sănătății și stimularea inovării. Detalii

     AgroRES este un proiect dezvoltat în parteneriat cu opt regiuni, din șapte țări membre ale Uniunii Europene, finanțat prin intermediul Programului INTERREG EUROPE, cu rolul de a îmbunătăți politicile regionale specifice ce urmăresc încurajarea producției și utilizării energiei regenerabile în sectorul agricol și rural. Detalii
    

 

Prin acest proiect se urmăreşte promovarea infrastructurii verzi-albastre ca parte integrantă a unei strategii de conservare a patrimoniului natural local şi regional. Detalii

 

    Proiectul e-MOPOLI țintește să contribuie la o distribuție eficientă a mobilității electrice sau a celei bazate pe combustibilii alternativi prin îmbunătățirea unui set de nouă instrumente de politici regionale. Detalii
    

 

Proiectul are drept scop identificarea și promovarea de bune practici în vederea simplificării procedurilor administrative din domeniul acvaculturii, sprijinirea internaționalizării și extinderii către piețe mai mari a IMM-urilor din domeniu, precum și angajarea acestora în procese de inovare care vor servi drept motoare pentru crearea de locuri de muncă. Detalii

 

     INVALIS este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe și cuprinde șapte regiuni ale Uniunii Europene cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice abordate privind biodiversitatea și protecția mediului, prin sprijinirea politicilor pentru prevenirea, detectarea timpurie, controlul și eradicarea speciilor străine invazive în ecosistemele naturale. Detalii
    Proiectul iBuy (Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement), finanţat din programul INTERREG EUROPE, îşi propune studierea unei provocări comune în teritoriile partenere, respectiv necesitatea de a promova și implementa în mod eficient programele de achiziții publice care stimulează inovaţia (IPP), cofinanțate din Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii. Detalii
            
Partenerii proiectului FEMINA consideră faptul că o participare sporită a femeilor în rândul IMM-urilor de înaltă tehnologie le pot face mai competitive. Această credință, bazată pe studii academice și experiență practică, trebuie să devină o parte a politicii generale. Detalii
Green Screen este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe ce cuprinde opt regiuni ale UE cu scopul de a îmbunătăți politicile specifice și de a obține un succes măsurabil în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon provocată de industriile de film și televiziune. Detalii

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro