Intalnirea de debut a Fazei 2 de implementare a proiectului iBUY


Astăzi, 03.03.2021, membrii echipei de implementare a proiectului iBuy din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la prima întâlnire a parteneriatului din Faza 2 de proiect, eveniment desfăşurat online.  

Principalele subiecte abordate ȋn cadrul ȋntâlnirii au fost:

  • prezentarea Planurilor de Acţiune Regionale aprobate de către Secretariatul Comun al Programului Interreg Europe;
  • planificarea activităţilor pentru semestrele 6-9 de implementare a proiectului;
  • aspecte financiare;
  • activităţi de comunicare şi diseminare.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul iBUY puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/ibuy/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro