29 aprilie 2020 - Intalnire de lucru a parteneriatului iBuy (online)


În data de 29.04.2020, membrii echipei de implementare a proiectului iBuy din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de lucru a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii de lucru au fost:

- Prezentarea activităţilor îndeplinite în cadrul proiectului de la ultima întâlnire de lucru şi planificarea acestora pentru semestrul 5 de implementare a proiectului

- Bunele practici identificate până la ora actuală în cadrul parteneriatului

- Stadiul elaborării planurilor de acţiune regionale de către parteneri

- Organizarea întâlnirilor locale cu stakeholderii din fiecare regiune a parteneriatului în contextul epidemiei de COVID-19

- Discuţii privind aspecte financiare

- Prezentarea activităţilor de comunicare şi diseminare din cadrul proiectului

 

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul iBUY puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/ibuy/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro