24 noiembrie 2021 - Intalnire online de lucru a parteneriatului iBUY


Ȋn data de 24.11.2021, membrii echipei de implementare a proiectului iBuy din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea online de lucru prilejuită de finalizarea primului an de implementare al Fazei 2 de proiect.   

Principalele subiecte abordate ȋn cadrul ȋntâlnirii au fost:

  • stadiul implementării Planurilor de Acţiune ȋn regiunile partenere;
  • raportarea activităţilor desfăşurate ȋn perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021;
  • planificarea activităţilor pentru ultimul an de implementare al proiectului iBUY;
  • aspecte financiare;
  • activităţi de comunicare şi diseminare.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul iBUY puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/ibuy/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro