09 septembrie 2020 - Intalnire de lucru a parteneriatului (online)


În data de 09.09.2020, membrii echipei de implementare a proiectului iBuy din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de lucru a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.                                                                           

Aceasta a fost organizată în contextul încheierii Fazei 1 a proiectului, punându-se accent pe elaborarea Planurilor de Acțiune Regionale. Totodată, luând ȋn calcul şi implicaţiile pe termen lung ale pandemiei de COVID19, s-au stabilit direcțiile de acțiune pentru Faza 2 (etapa de monitorizare).                             

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii de lucru au fost:

  • impactul bunelor practici identificate în Faza 1, elemente de bază în elaborarea Planurilor de Acțiune Regionale;
  • prezentarea primelor versiuni ale Planurilor de Acțiune Regionale, ce urmează a fi transmise spre evaluare Secretariatului Tehnic Comun al Interreg Europe;
  • raportarea indicatorilor realizați în semestrul 5 de implementare a proiectului;
  • organizarea întâlnirilor locale cu stakeholderii din fiecare regiune a parteneriatului în contextul pandemiei de COVID-19;
  • discuţii privind aspecte financiare;
  • prezentarea activităţilor de comunicare şi diseminare din cadrul proiectului;
  • planificarea activităților și monitorizarea rezultatelor pentru Faza 2 de implementare a proiectului.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul iBUY puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/ibuy/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro