iBUY


NOU!  Ghid privind crearea unui Centru de competente pentru achizitiile publice inovatoare

InfoDay România – Programul Interreg Europe 2021-2027

24 noiembrie 2021 - Ȋntâlnire online de lucru a parteneriatului iBUY

Webinarii achiziții EWRC 2021 (iBUY)

7 mai 2021 - Conferinţă online privind achiziţiile publice verzi, durabile şi digitale

31 martie 2021 - Webinar Cafeneaua de inovare - ediţia a XII-a (UEFISCDI)

3 martie 2021 - Ȋntâlnirea de debut a Fazei 2 de implementare a proiectului iBUY

1 februarie 2021 - Webinar DG GROW privind Parteneriatul pentru inovare

26 noiembrie 2020 - Intalnire semestriala cu stakeholderii din regiunea Bucuresti-Ilfov

23 noiembrie 2020 - Importance of nanomaterials, advanced materials and nanotechnologies for innovation ecosystem development

22 octombrie 2020 - Webinarul "Level Up for Cooperation"

Webinarii achizitii EWRC 12-16 octombrie 2020

25 septembrie 2020 - Webinar Interreg Europe privind Centrele de Competente

22 Septembrie 2020 – Webinar INTERREG Europe privind creionarea planurilor de acțiune

9 septembrie 2020 - Intalnire de lucru a parteneriatului iBuy (online)

INTERREG EUROPE aniverseaza 30 de ani!

Comunicat de presa iBUY - 28.05.2020

* Participare la webinarul “Open data for smarter cities”

* 29 aprilie 2020 - Intalnire de lucru a parteneriatului iBuy (online)

ADR-BI a desfășurat în data de 21.11.2019 cea de-a treia întâlnire tematică cu actorii principali din regiune pentru a analiza bune practici, a dezbate sistemul de achiziţii publice din România prin prisma stimulării inovaţiei şi pentru a prezenta iniţiative locale din domeniu. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale şi locale din regiunea Bucureşti-Ilfov din domeniul achiziţiilor publice, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri.

Comunicat de presa

Galerie foto

 

Proiectul iBuy (Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement), finanţat din programul INTERREG EUROPE, îşi propune studierea unei provocări comune în teritoriile partenere, respectiv necesitatea de a promova și implementa în mod eficient programele de achiziții publice care stimulează inovaţia (IPP), cofinanțate din Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii. Aceste tipuri de programe sunt menite să determine progresul autorităților publice care acționează ca solicitanţi ai inovării, concept de bază în cadrul Strategiei Europa 2020.

Partenerii implicați reprezintă teritorii care se află într-un stadiu incipient în implementarea programelor (API) și se confruntă cu provocări comune, în special datorate lipsei de experiență ca solicitanți ai inovării, teritorii care pot fi sprijinite prin cooperarea interregională pentru a genera sinergii și valoare adăugată comună.

În acest scop, iBuy urmărește dezvoltarea de modele inovatoare adecvate pentru mobilizarea beneficiarilor și a finanțatorilor interesați de mediul public și privat, lărgirea numărului și calității rezultatelor instrumentelor precum și a impactului politicilor acestora, având la baza "procesul de descoperire antreprenorială" direct legat de RIS3 şi promovează în același timp o perspectivă europeană, asigurând durabilitatea și transferabilitatea rezultatelor obținute.

Obiectivul proiectului are la bază Politica de Coeziune a UE, strategiile regionale de inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) şi strategiile teritoriale relevante pentru achiziţiile publice care stimulează inovaţia (IPP). Colaborarea interteritorială este, prin urmare, un element-cheie pentru implementarea politiciilor, a strategiilor și a planurilor. Astfel, obiectivul general al proiectului iBuy este acela de a promova rolul autorităţilor publice ca solicitanţi ai inovării prin programe de achiziţii publice care stimulează inovaţia, ceea ce va duce la îmbunatatirea capacităţilor acestor autorităţi de a extinde eficienţa programelor precum şi a rezultatelor acestora.

Proiectul se desfaşoară în perioada 01.06.2018-30.11.2022 şi include următorii parteneri

  1. Lithuania Innovation Centre (Lituania) – Lider de parteneriat
  2. Foundation for Innovation and Technology in the Balearic Islands - Government of the Balearic Islands (Spania)
  3. The Baltic Institute of Finland (Finlanda)
  4. Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (Romania)
  5. Regional Government of Central Greece (Grecia)
  6. Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Letonia)
  7. National Innovation Agency of Portugal (Portugalia)

Valoarea totală a proiectului este de 1.471.100 euro, din care valoarea bugetului ADR BI este de 167.300 euro.

https://www.interregeurope.eu/ibuy/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro