HORIZON EUROPE


PREPARE

PREPARE este un proiect dedicat îmbunătățirii proceselor de inovare și a accesului la achizițiile publice de soluții inovatoare. Prin încurajarea adoptării de soluții inovatoare, PREPARE își propune să îmbunătățească eficacitatea și sustenabilitatea acestor procese la nivel regional și să le alinieze la nivel european.

OBIECTIVE

Proiectul va propune politici de inovare și instrumente adaptate pentru fiecare regiune, care să faciliteze dialogul dintre autoritățile publice și întreprinderi pentru dezvoltarea de soluții inovatoare în colaborare. Scopul este ca aceste soluții să contribuie la îmbunătățirea serviciilor furnizate către comunitate, creând în același timp oportunități de afaceri pe o piață extinsă. Rezultatul firesc va fi creșterea economică și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, contribuind la sustenabilitatea furnizorilor de servicii publice.

Provocarea este complexă, deoarece se confruntă cu bariere precum lipsa de experiență în ceea ce privește colaborările dintre sectorul public și cel privat în contextul inovării, aversiunea față de risc și diferențele culturale.

CUNOȘTINȚE+STRATEGIE+FINANȚARE=IMPACT

PREPARE va aprofunda percepția asupra stadiului actual al adoptării de soluții inovatoare în 4 regiuni din Finlanda, România, Spania și Suedia, cu niveluri de maturitate în inovare diferite, și va propune planuri de acțiune pentru surmontarea barierelor existente.

Activitățile PREPARE sunt structurate pe trei paliere:

Generarea și diseminarea cunoștințelor și a cazurilor de bună practică prin schimbul de bune practici. Formarea profesională va fi abordată prin stabilirea unei comunități de partajare a cunoștințelor care să stimuleze procesele de adoptare a inovării.

Dezvoltarea și implementarea de programe de acțiune comune și regionale care răspund specificității politicilor și contextelor regionale. Acestea vor servi ca ghiduri pentru regiunile implicate în proiect, inclusiv pentru reducerea barierelor în implementarea proceselor de adoptare a inovării. Printr-un efect de cascadă, proiectul va transfera experiența și cunoștințele generate în cadrul proiectului și altor regiuni europene, astfel încât să contribuie la o mai mare armonizare a politicilor de inovare.

Partenerii se angajează să analizeze și să exploateze instrumentele și sursele existente de finanțare, creând un efect de consolidare a inițiativelor lor.

 

PARTENERII PREPARE

PREPARE este implementat de un consorțiu format din opt parteneri dedicați inovării și dezvoltării regionale din Regiunea Murcia (Spain), Oulu (Finlanda), Skåne (Suedia) și București-Ilfov (România).

BUGETUL PREPARE

675 264,61 euro

DURATA

12 luni

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro