12 martie 2021 - Intalnire online de lucru a parteneriatului Green Screen


În data de 12.03.2021, membrii echipei de implementare a proiectului Green Screen din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea online de lucru a parteneriatului.

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii de lucru au fost:

  • stadiul activităţilor specifice Fazei 2 de implementare a proiectului şi rezultatele obţinute;
  • pregătirea cererii de rambursare nr. 7 de către Liderul de Parteneriat;
  • ultimele realizări ale partenerilor ȋn ceea ce priveşte stadiul de implementare al Planurilor Regionale de Acţiune şi al Planurilor de Acțiune Pilot;
  • activităţi de comunicare şi diseminare.

Următoarea întâlnire cu partenerii de proiect va avea loc în cursul lunii aprilie 2021, având ca obiectiv urmărirea îndeplinirii activităților prevăzute în proiect.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Green Screen puteţi accesa: https://www.interregeurope.eu/greenscreen/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro