22 aprilie 2020 - Participare webinar “How to develop a good Action Plan”


Ca urmare a participării în data de 22.04.2020 la webinar-ul “How to develop a good Action Plan” organizat în cadrul proiectului FEMINA - Female participation in high-tech enterprises, echipa de implementare a proiectului din cadrul Departamentului de Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a avut acces la informații valoroase și utile cu privire la dezvoltarea și aprobarea planurilor de acțiune regionale, în cadrul proiectelor Interreg Europe implementate.

Organizatorii webinar-ului au făcut posibilă prezentarea a trei exemple concrete de proiecte de succes, SET-UP, CYBER și TRINNO, în cadrul cărora au fost dezvoltate și aprobate planurile de acțiune. Interacțiunea directă cu speakerii Sara Minisini - Bretagne Development Innovation (BDI) și Anita Molka - Development Centre of the Heart of Slovenia (DCHS) și adresarea întrebărilor specifice, din cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, au facilitat buna întelegere a etapelor parcurse și a provocărilor întâmpinate în elaborarea planurilor de acțiune dar și a rigurozității cerințelor Secretariatul Tehnic Comun Interreg Europe în aprobarea acestora.

Informații suplimentare despre proiectul FEMINA  pot fi accesate utilizând link-ul: https://www.interregeurope.eu/femina/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro