Noutati privind implementarea activitatilor din cadrul proiectului EXTRA-SMEs


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADR BI) desfășoară în perioada 01.06.2018 – 31.05.2023 proiectul EXTRA-SMEs – “Improving policies to boost SME competitiveness and  extraversion  in  EU  coastal  and  rural  areas  where  aquaculture  is  a driver  of  the regional economy”, implementat în parteneriat cu 8 regiuni din Uniunea Europeană, în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE.

Prin acest proiect se urmăreşte ȋmbunătățirea politicilor regionale specifice, creșterea competitivității IMM-urilor din lanțul valoric al economiilor regionale costiere și rurale cu o  componentă  puternică  de  acvacultură. Astfel, EXTRA-SMEs vizează extinderea IMM-urilor rurale şi costiere către pieţe mai mari pentru promovarea produselor lor, prin procese administrative mai simple şi îmbunătăţite şi tehnologii inovatoare în teritoriile partenere.

În ciuda situației generate de COVID-19, activitățile programate pentru cel de-al patrulea semestru de implementare al proiectului au fost îndeplinite cu succes. Printre cele mai importante se numără participarea echipei ADR BI, în data 24.04.2020, la întâlnirea de lucru online a parteneriatului, precum și identificarea de bune practici în domeniul pescuitului şi acvaculturii. Acestea demonstrează importanţa implicării tuturor stakeholderilor ȋn cadrul activităţilor proiectului, promovând astfel schimburile de experienţă şi transferul de cunoştinţe.

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro