Intalnire de parteneriat EXTRA-SMEs – faza 2 de proiect


Astăzi, 15 martie 2022, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au organizat prima întâlnire a parteneriatului din Faza 2 de proiect, eveniment desfăşurat online.  

Principalele subiecte abordate ȋn cadrul ȋntâlnirii au fost:

  • stadiul implementării activităţilor conform Cererii de finanţare;
  • aspecte financiare şi raportarea activităţilor ȋn Faza 2;
  • activităţi de comunicare şi diseminare;
  • prezentarea stadiului de implementare şi monitorizare al Planurilor Regionale de Acţiune.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul EXTRA-SMEs puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro