16 octombrie 2020 - Intalnirea de management a parteneriatului


În data de 16.10.2020, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de management a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.

Aceasta a fost organizată de către partenerul lituanian – Public Institution National Regions Development Agency, pentru a discuta despre stadiul de implementare al activităţilor proiectului  şi planificarea acestora pentru următorul semestru, în contextul pandemiei de COVID-19 și al  măsurilor de sprijin adoptate de către Programul Interreg Europe pentru facilitarea implementării proiectelor.

De asemenea, au fost aduse în discuție activităţile de comunicare şi diseminare din cadrul proiectului.

Ȋntâlnirea a continuat cu scurte prezentări susţinute de către parteneri referitoare la organizarea ȋntâlnirilor locale cu stakeholderii din fiecare regiune a parteneriatului.

Ultima parte a ȋntâlnirii a fost rezervată procesului de ȋnvăţare interregională, fiind prezentate informaţii relevante cu privire la managementul conflictelor de interese şi ȋmbunătăţirea competenţelor personalului din administraţiile publice pentru elaborarea şi implementarea unor reglementări favorabile stimulării competitivităţii IMM-urilor din acvacultură.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului EXTRA-SMEs puteţi accesa: https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro