12 octombrie 2001 - Simpozion EXTRA-SMEs „Sustainable aquaculture: a boost to economy”


În data de 12 octombrie 2021, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat, ȋn calitate de speakeri, la Simpozionul online „Sustainable aquaculture: a boost to economy”, evenimentul final din cadrul primei faze de implementare a proiectului.

Acesta a fost organizat de către partenerul italian, Regione Liguria, având ca subiect central noile directive și perspective europene și naționale privind acvacultura. Acesta a reprezentat o oportunitate pentru schimb de experiență și bune practici între Liguria și țările partenere din cadrul proiectului EXTRA-SMEs.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai IMM-urilor şi producătorilor din domeniul acvaculturii şi pisciculturii, administraţiilor locale, precum şi mediului academic şi institutelor de cercetare.

Ȋn prima parte a Simpozionului au fost prezentate o serie de studii de caz şi bune practici privind:

  • noile perspective pentru acvacultura sustenabilă în Italia privind amenajarea spațiului maritim;
  • ghidul tehnic privind zonele alocate acvaculturii (Allocated Zones for Aquaculture – AZA);
  • platforma naţională italiană din domeniul acvaculturii – Itaqua şi identificarea zonelor alocate acvaculturii ȋn Mediterana.

A doua parte a Simpozionului a fost destinată unei sesiuni interactive de discuţii, care a abordat următoarele subiecte:

  • stadiul acvaculturii ȋn regiunile partenere (principalele obstacole ȋn calea dezvoltării acestui sector; posibile soluţii pentru ȋmbunătăţirea creşterii durabile a acvaculturii şi competitivităţii IMM-urilor din acvacultură);
  • stadiul identificării zonelor alocate acvaculturii.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului EXTRA-SMEs puteţi accesa: https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro