11 noiembrie 2020 - Workshop interregional online privind gestionarea conflictelor de interese ale actorilor din domeniul acvaculturii


În data de 11 noiembrie 2020, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la workshop-ul online privind gestionarea conflictelor de interese ale actorilor din domeniul acvaculturii.

Acesta a fost organizat de către partenerii italieni – Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM) şi Regione Liguria, cu scopul identificării eventualelor conflicte de interese existente între actorii implicaţi ȋn domeniul acvaculturii și prezentării modalităților de abordare/rezolvare a acestora (de exemplu, prin măsuri compensatorii, stimulente şi alte forme de sprijin).

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai IMM-urilor şi producătorilor din domeniul acvaculturii şi pisciculturii, administraţiilor locale şi instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, precum şi mediului academic şi institutelor de cercetare.

Ȋn prima parte a workshop-ului au fost prezentate o serie de studii de caz, bune practici şi poveşti de succes privind:

  • soluţionarea conflictelor de interese apărute ȋntre domeniul recreativ şi acvacultura de stridii din Marea Britanie;
  • modalităţile de soluţionare a conflictelor de interese din sectorul acvaculturii din Turcia;
  • abordarea obstacolelor ȋn domeniul gestionării conflictelor de interese din regiunea Liguria;
  • povestea de succes a insulei Capraia din Toscana;
  • platforma naţională italiană din domeniul acvaculturii - Itaqua.

A doua parte a workshop-ului a fost destinată unei sesiuni interactive de discuţii, care a abordat subiectul conflictelor de interese din domeniul acvaculturii prin prisma următoarelor aspecte:

  • sarcina administrativă şi necesitatea reducerii acesteia;
  • protecţia mediului şi probleme de mediu;
  • activităţi turistice;
  • chestiuni sociale, politice şi presiuni locale exercitate asupra acvaculturii.  

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului EXTRA-SMEs puteţi accesa: https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro