EXTRA-SMEs – Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy


31.10.2019 - Anunt achizitie servicii evenimente EXTRA SMEs

07.11.2019 - Clarificari anunt achizitie

EXTRA-SMEs este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe, implementat în opt regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice, creșterea competitivității IMM-urilor din lanțul valoric al economiilor regionale costiere și rurale cu o componentă puternică de acvacultură.

Proiectul are drept scop identificarea și promovarea de bune practici în vederea simplificării procedurilor administrative din domeniul acvaculturii, sprijinirea internaționalizării și extinderii către piețe mai mari a IMM-urilor din domeniu, precum și angajarea acestora în procese de inovare care vor servi drept motoare pentru crearea de locuri de muncă.

Prin EXTRA-SMEs se doreşte îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de investiții pentru creșterea și dezvoltarea de locuri de muncă și, unde este cazul, a programelor de cooperare teritorială europeană, sprijinirea IMM-urilor în toate etapele ciclului lor de viață.

Pentru buna implementare a proiectului, partenerii şi-au asumat următoarele obiective specifice:
1. Creșterea capacității autorităților regionale de a implementa eficient politicile privind dezvoltarea antreprenorială a IMM-urilor, internaționalizarea și expansiunea acestora.
2. Identificarea căilor de inovare și sensibilizarea cu privire la beneficiile modernizării lanțului valoric al IMM-urilor din domeniul acvaculturii.
3. Stimularea investițiilor, abordarea accesului limitat la finanțare, spirit antreprenorial orientat spre dezvoltarea capacităților de export, eliminarea dificultăților privind accesul limitat la cunoștințe și capacitatea de a se extinde pe piețe mai largi.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2018 – mai 2023 și include următorii parteneri:
• Region of Peloponnese – Lider de parteneriat
• Liguria Region
• Northern Chamber of Commerce in Szczecin
• Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
• Lapland University of Applied Sciences
• University of Patras
• Western Development Commission
• Liguria Cluster for Marine Technologies
• Public Institution National Regions Development Agency

Valoarea totală a bugetului este de 1.765.617 euro, din care valoarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov este de 176.367 euro.

https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro