EXTRA-SMEs – Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy


Anunt achizitie servicii evenimente EXTRA SMEs

EXTRA-SMEs este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe și cuprinde nouă regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice, alături de creșterea competitivitatății IMM-urilor din lanțul valoric al economiilor regionale costiere și rurale cu o componentă puternică de acvacultură.

Proiectul are drept scop identificarea și promovarea de experiențe și practici pentru procese administrative mai simple, îmbunătățite, internaționalizare și extindere către piețe mai largi, precum și angajarea în procese de inovare care vor servi drept motoare pentru crearea de locuri de muncă.

EXTRA-SMEs țintește îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de investiții pentru creșterea și dezvoltarea de locuri de muncă și, unde este cazul, a programele ETC, sprijinirea IMM-urilor în toate etapele ciclului lor de viață pentru a dezvolta și a realiza creștere și a se angaja în procese de inovație in domeniul acvaculturii.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2018 – mai 2023 și include următorii parteneri:

  • Region of Peloponnese – Lider de parteneriat
  • Liguria Region
  • Northern Chamber of Commerce in Szczecin
  • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  • Lapland University of Applied Sciences
  • University of Patras
  • Western Development Commission
  • Liguria Cluster for Marine Technologies
  • Public institution National regions development agency

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, partenerii își asumă să se concentreze pe câteva domenii principale de activitate: creșterea capacității autorităților regionale de a implementa eficient politicile privind dezvoltarea antreprenorială a IMM-urilor și internaționalizarea acestora, stimularea investițiilor IMM-urilor din domeniul acvaculturii și spiritului antreprenorial orientat spre exterior, abordarea problemelor legate de accesul limitat la finanțare și identificarea căilor de inovare și creștere a gradului de conștientizare cu privire la beneficiile modernizării lanțului valoric al IMM-urilor din domeniul acvaculturii.

Valoarea totală a bugetului este de 1.765.617 euro, din care valoarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov este de 176.367 euro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro