Regiunea Rogaland – O nouă strategie pentru transportul public


Consiliul Regional Rogaland – Norvegia, unul din membrii parteneriatului e-MOPOLI, a aprobat o nouă strategie de mediu cu privire la transportul in comun, ca parte a planului de acțiune dezvoltat în cadrul proiectului. Aceasta oferă recomandări despre cum  pot fi reduse emisiile de gaze cu efect de seră cauzate de transportul public, într-un mod sustenabil, utilizând mijloace de transport prietenoase cu mediul ce folosesc surse alternative de energie.  Obiectivul acestora este să reducă nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră ce sunt atribuite transportului în comun, cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu nivelul anului de referință - 1990, dat fiind că există în prezent tehnologii cu emisii scăzute, atât pentru autobuze, cât și pentru transportul pasagerilor pe apă, utilizând feriboturi. Mai mult, strategia oferă, de asemenea, o importanță deosebită  monitorizării evoluțiilor tehnologice  referitoare la soluțiile de transport cu emisii zero, prin participarea la conferințe și alte tipuri de evenimente relevante pe această temă.

Deși în ultimii ani dezvoltarea tehnologică a avut un ritm alert, există incertitudini cu privire la soluții și costuri, dat fiind că tranziția completă la transportul cu emisii zero trebuie să fie și fezabilă din punct de vedere economic. De aceea, este foarte important ca implementarea măsurilor ce aduc beneficii pentru mediu să nu conducă la o reducere a atractivității transportului public prin creșterea costurilor, ci este necesară menținerea acestora la un nivel convenabil pentru utilizatori.

În regiunea Rogaland există momentan 5 autobuze electrice cu baterii ce sunt utilizate în perimetrul urban, dat fiind că densitatea populației este una ridicată, cu un grad mai mare de poluare față de zonele rurale contribuind astfel atât la îmbunătățirea calității aerului cât și la amortizarea mai rapidă a investiției.

Potrivit acestui exemplu, investițiile ce privesc modernizarea parcului auto de transport de pasageri prezintă numeroase provocări, cum ar fi menținerea atractivității în utilizare, păstrând costuri scăzute pentru călători, prin alocarea resurselor către zonele aglomerate, astfel încât să fie utilizate de un procent cât mai mare din totalul populației, iar amortizarea să se realizeze într-un termen cât mai scurt.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro