Regiunea Calabria – măsuri pentru încurajarea mersului pe bicicletă


Regiunea Calabria – partener în cadrul proiectului e-MOPOLI, propune o măsură prin care să stimuleze noi activități în sectorul transporturilor. Aceasta este reprezentată de crearea unei rețele regionale de piste pentru biciclete, care va fi implementată prin integrarea celor mai des utilizate trasee din zonele urbane cu principalele rute de interes local extra-urban și interregional.

Rețeaua de trasee – formată din elemente liniare - căi de rulare și elemente punctuale - intersecții, vor permite interconectarea tuturor mijloacelor de transport, crescând astfel gradul de utilizare, acces și conectare a teritoriului regional. Cricuitele principale au fost preluate din rute de interes comunitar și national, incluse în coridoarele pe distanțe lungi promovate la nivel european. Noua rețea de piste pentru ciclism va îmbunătăți transportul individual în regiunea Calabria, adresându-se localnicilor, dar și turiștilor, va permite accesul către toate zonele, în special cele considerate marginale  sau periferice, având în vedere o integrare reală a teritoriului din punct de vedere funcțional, cultural, social și economic.

Prin aceste măsuri autoritățile locale urmăresc stimularea creării de noi activități în domeniul transporturilor prin dezvoltarea pistelor de biciclete în întreaga regiune, ceea ce va conduce la beneficii precum:

- sprijinirea folosirii bicicletei în detrimentul mașinii personale, în vederea scăderii emisiilor de CO2;

- diminuarea poluării fonice și reducerea consumului de energie;

- oferă posibilitatea organizării de călătorii pe bicicletă în zona Calabria pentru petrecerea timpului liber într-un mod activ, vizitând anumite obiective turistice naturale, culturale ori istorice.

Bugetul alocat acestei activități are valoarea totală de 15.000.000 Euro, provenit din fonduri locale și va avea ca rezultat amenajarea unor piste de biciclete cu lungimea totală de 1250 de km.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro