e-MOPOLI – Întâlnirea de lucru a parteneriatului - 2.04.2020


În conformitate cu activitățile prevăzute în cererea de finanțare, în data de 02.04.2020, membrii echipei de proiect din partea ADRBI au participat la cea de-a șaptea întâlnire de parteneriat, desfășurată on-line, în cadrul proiectului e-MOPOLI. Deși această activitate a fost prevăzută a se desfășura în Calabria - Italia, în luna Aprilie, parteneriatul a decis anularea ei, în contextul adoptării măsurilor de restricție pentru prevenirea răspândirii noului tip de virus – COVID 19.    

La întâlnirea de lucru au participat membrii echipei de implementare a proiectului, din partea următoarelor organizații partenere:

 • Province of Brescia – Lider de parteneriat
 • Calabria Region Infrastructure department n.6
 • Regional Development Agency of Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj
 • Region of Attica
 • Flemish government Environment Department
 • Regional Council of Kainuu
 • Rogaland County Council
 • Zemgale Planning Region

Agenda evenimentului a prevăzut subiecte de discuție pe marginea implementării proiectului, ce au vizat atât componente de management, cât și cele de comunicare sau tehnice, după cum urmează:

 • analiza desfășurării activităților proiectului în strânsă corelare cu execuția bugetară;
 • analiza documentelor tehnice dezvoltate prin proiect (Sourcebook of Good Practices, Recommendations, Action Plan – draft);
 • analiza comunicării la nivel de proiect (website, facebook, articole de presă, etc);
 • analiza pașilor de parcurs pentru dezvoltarea planului regional de acțiune;
 • analiza și planificarea activităților ce urmează a fi implementate, mai ales în contextul actual.   

Prin desfășurarea acestui tip de activități se dorește monitorizarea îndeplinirii indicatorilor asumați, în vederea realizării obiectivului general al proiectului, acela de a contribui la răspândirea eficientă a mobilității sustenabile prin îmbunătățirea politicilor din domeniu, în regiunea București – Ilfov.

Mai multe informații puteți accesa în următorul link:     

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro