22-24 martie 2021 - Evenimentul interregional de schimb de experienta din Grecia – online


În conformitate cu activitățile prevăzute în cererea de finanțare, membrii echipei de proiect din partea ADRBI au participat la o suită de întâlniri de schimb de experienţă, desfășurate on-line, în perioada 22 – 24 martie, în cadrul proiectului e-MOPOLI, organizate de partnerul din Grecia – Attica Region.

La întâlnirea de parteneriat din data 22 Martie au participat membrii echipei de implementare a proiectului, din partea următoarelor organizații partenere:

  • Province of Brescia – Lider de parteneriat
  • Calabria Region Infrastructure department n.6
  • Regional Development Agency of Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj
  • Region of Attica
  • Flemish government Environment Department
  • Regional Council of Kainuu
  • Rogaland County Council
  • Zemgale Planning Region

Agenda evenimentului a prevăzut subiecte de discuție pe marginea implementării proiectului ce au vizat atât componente de management, cât și cele de comunicare sau tehnice, cu perspectiva verificării îndeplinirii obiectivelor şi a indicatorilor proiectului.

Workshopul interregional, organizat în data de 23 martie, a cuprins expunerea de informaţii şi bune practici ale tuturor segmentelor reprezentative ale cvadrupului helix, pornind de la cadrul legislativ şi cele mai noi iniţiative menite să încurajeze utilizarea şi achiziţia de mijloace de transport electrice, elemente ce au fost descrise de reprezentantul Ministerului Mediului din regiunea organizatoare. Mai mult decât atât, mediul academic a prezentat perspectivele dezvoltării mobilităţii sustenabile printr-o iniţiativă care își propune realizarea unei hărți pentru localizarea tuturor locurilor de parcare și a celor de încărcare a vehiculelor electrice pe întreg teritoriul țării.  Mai mult decât atât, în acelaşi context descris, reprezentantul Centrului de surse de energii regenerabile din regiunea organizatoare a expus proiectele implementate de organizaţie, ce au vizat atât componenta de învăţare de noi politici menite să dezvolte mobilitatea electrică cât şi componenta investiţională prin intermediul căreia au reuşit să achiziţioneze aproape 400 de vehicule electrice şi să instaleze un număr de 118 staţii de încărcare pentru acestea. A urmat apoi consultarea mediului privat prin prezentarea activităţii unor companii de taxi şi ride-sharing ce deţin în flota proprie vehicule electrice, precum şi prezentarea situaţiei din perspectiva Institutului de vehicule electrice din Grecia dar şi poziţia reprezentanţilor Asociaţiei importatorilor de vehicule această regiune.       

În aceeași zi a avut loc și evenimentul de tip Masa Rotundă, ce a reunit persoane din forul de conducere al unor asociaţii sau institute de cercetare ce vizează dezvoltarea şi inovarea în domeniul mobilităţii sustenabile, precum şi reprezentanţi de vârf ai unor companii private din acest sector, cu scopul de a reitera necesitatea continuării procesului de inovare şi dezvoltare a sectorului mobilităţii sustenabile din Grecia.

La finalul zilei, participanții au avut prilejul de a efectua vizite virtuale de lucru la două dintre cele mai reprezentative companii din acest domeniu din regiunea Attica, în speţă, ENERVEK Hellas - o companie axată pe producția energiei regenerabile, stocarea acesteia, e-mobilitate și rețele inteligente, dar și Automotive solutions - o companie specializată în producția de vehicule, autobuze, scutere şi biciclete electrice.  

Ca parte a suitei de întâlniri desfaşurate în perioada 22 – 24 Martie, Regiunea Attica a organizat și evenimentul de tip Staff Exchange - un schimb de experiență care a permis participanților să descopere noile modele de mașini electrice disponibile în această regiune, soluțiile de încărcare şi perspectivele de dezvoltare în această direcţie. Una din companiile ce a permis vizita virtuală de lucru – PROTASIS, oferă soluții complete de încărcare a vehiculelor electrice fiind implicată în montarea, gestionarea şi mentenanţa staţiilor rapide de încărcare atât pentru sectorul privat cât şi în relaţie cu municipalităţile. O altă organizaţie ce a permis vizite de lucru a fost ECOSUN, o companie care are o experiență de peste 21 de ani în domeniul cercetării, proiectării, fabricării şi distribuţiei de sisteme pentru conversia energiei solare în energie electrică. Vizitele de lucru au continuat la companii specializate în accelerarea adoptării mobilităţii electrice şi la companii cu vechime ce operează în domeniul dezvoltării şi implementării de proiecte ce vizează operaţionalizarea unor noi reţele rapide de încărcare a vehiculelor electrice, precum şi a unor sisteme inteligente integrate de transport. Participanţii s-au putut bucura şi de amabilitatea companiei BLINK CHARGING de a primi vizitatori virtuali – aceasta fiind cel mai mare operator de stații de încărcare a vehiculelor electrice din Grecia, cu 180.000 de membri și 15.000 de stații de încărcare.

Prin participarea în astfel de evenimente, parteneriatul e-MOPOLI contribuie la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, acela de a promova răspândirea eficientă a mobilității sustenabile – cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră în toate regiunile Uniunii Europene.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro