e-MOPOLI


    e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility

e-MOPOLI este un proiect dezvoltat în parteneriat, finanțat prin Programul Interreg Europe, ce cuprinde nouă regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon provocată de activitățile de transport și logistică din zonele urbane și extra-urbane.

 

Norvegia - Evoluții electrice în Rogaland

Slovenia Analiza factorilor ce influenţează achiziţia de vehicule electrice

22-24 martie 2021 - Evenimentul interregional de schimb de experienţă din Grecia online

Parcul de autobuze din Zemgale (Letonia) devine tot mai ecologic

Norvegia înregistrează un nou record în vânzarea de mașini electrice

Letonia va produce o trotinetă electrică “off-road”

Inițiative europene menite să dezvolte mobilitatea urbană sustenabilă – Grecia 

Memorandum privind mobilitatea electrică semnat în Letonia

e-MOPOLI în cadrul European Week of Regions and Cities 2020

22 Septembrie 2020 – Webinar INTERREG Europe privind creionarea planurilor de acțiune

Regiunea Flandra implementează noi măsuri pentru încurajarea utilizării mijloacelor de transport electrice

Regiunea Rogaland – O nouă strategie pentru transportul public

INTERREG EUROPE aniverseaza 30 de ani!

Making public transport safe in the COVID pandemic – Concluzii

Regiunea Calabria – măsuri pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Newsletter e-MOPOLI - Mai 2020

29 aprilie 2020 - Interreg Europe webinar "Open data for smarter cities"  

2 aprilie 2020 - e-MOPOLI – Întâlnirea de lucru a parteneriatului. Evenimentului a prevăzut subiecte de discuție pe marginea implementării proiectului, ce au vizat atât componente de management, cât și cele de comunicare sau tehnice.

Combustibilii alternativi și electro-mobilitatea reprezintă o oportunitate excelentă pentru a reduce amprenta de carbon generată de activitățile economice în regiunile urbane și extra-urbane. Proiectul e-MOPOLI țintește astfel să contribuie la o distribuție eficientă a mobilității electrice sau a celei bazate pe combustibilii alternativi prin îmbunătățirea unui set de nouă instrumente de politici regionale, șase dintre acestea fiind strâns legate de Fonduri Structurale, în Italia, Slovenia, Grecia, Belgia, Finlanda, Norvegia, România și Lituania.

e-MOPOLI urmărește să armonizeze și să îmbunătățească politicile regionale, astfel încât să se poată adopta măsuri durabile pentru un transport sustenabil în întreaga Europă.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2018 –  noiembrie 2022 și include următorii parteneri:

  • Province of Brescia – Lider de parteneriat
  • Calabria Region Infrastructure department n.6
  • Regional Development Agency of Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj
  • Region of Attica
  • Flemish government Department Environment
  • Regional Council of Kainuu
  • Rogaland County Council
  • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  • Zemgale Planning Region

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, partenerii își asumă să se concentreze pe câteva domenii principale de activitate: politici de taxare și impozitare care să favorizeze achiziționarea de vehicule electrice, dezvoltarea infrastructurii de încărcare alimentată din surse de energie alternativă, integrarea stațiilor de încărcare în planificarea spațială, achiziționarea de vehicule electrice pentru transportul în comun și promovarea electro-mobilității în sectoarele comerciale de nișă ce utilizează flote de mașini. (ex. Companii de taxi, logistică).

Valoarea totală a bugetului este de 1.792.053 euro, din care valoarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov este de 150.000 euro.

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro