e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility


    e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility

                                               

e-MOPOLI este un proiect dezvoltat în parteneriat, finanțat prin Programul Interreg Europe, ce cuprinde nouă regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon provocată de activitățile de  transport și logistică din zonele urbane și extra-urbane.

Combustibilii alternativi și electro-mobilitatea reprezintă o oportunitate excelentă pentru a reduce amprenta de carbon generată de activitățile economice în regiunile urbane și extra-urbane. Proiectul e-MOPOLI țintește astfel să contribuie la o distribuție eficientă a mobilității electrice sau a celei bazate pe combustibilii alternativi prin îmbunătățirea unui set de nouă instrumente de politici regionale, șase dintre acestea fiind strâns legate de Fonduri Structurale, în Italia, Slovenia, Grecia, Belgia, Finlanda, Norvegia, România și Lituania.

e-MOPOLI urmărește să armonizeze și să îmbunătățească politicile regionale, astfel încât să se poată adopta măsuri durabile pentru un transport sustenabil în întreaga Europă.

Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2018 –  noiembrie 2022 și include următorii parteneri:

  • Province of Brescia – Lider de parteneriat
  • Calabria Region Infrastructure department n.6
  • Regional Development Agency of Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj
  • Region of Attica
  • Flemish government Department Environment
  • Regional Council of Kainuu
  • Rogaland County Council
  • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  • Zemgale Planning Region

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, partenerii își asumă să se concentreze pe câteva domenii principale de activitate: politici de taxare și impozitare care să favorizeze achiziționarea de vehicule electrice, dezvoltarea infrastructurii de încărcare alimentată din surse de energie alternativă, integrarea stațiilor de încărcare în planificarea spațială, achiziționarea de vehicule electrice pentru transportul în comun și promovarea electro-mobilității în sectoarele comerciale de nișă ce utilizează flote de mașini. (ex. Companii de taxi, logistică).

Valoarea totală a bugetului este de 1.792.053 euro, din care valoarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov este de 150.000 euro.

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro