Workshop online de prezentare a bunelor practici identificate ȋn cadrul parteneriatului Blue Green City (02-03.11.2020)


În perioada 2-3 noiembrie 2020, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la workshop-ul online de prezentare a bunelor practici identificate ȋn cadrul parteneriatului.

Acesta a fost organizat de către partenerul italian – Regione Piemonte, pornind de la subiectele tematice identificate ȋn cadrul ȋntâlnirii online care a avut loc ȋn perioada 5-7 octombrie 2020, după cum urmează: multifuncţionalitatea şi aplicabilitatea infrastructurii verzi-albastre, serviciile ecosistemice (evaluare şi management), modalităţi de ȋmbunătăţire a conştientizării beneficiilor şi valorilor infrastructurii verzi-albastre, facilitarea unui nou tip de guvernanţă ȋn domeniu.

Evenimentul a reprezentat ȋnceputul procesului interregional de ȋnvăţare comună ȋn ceea ce priveşte schimbul de bune practici şi experienţe, care stă la baza elaborării acţiunilor ce urmează să fie incluse ȋn planurile regionale de acţiune.

Prin prezentările susţinute şi discuţiile purtate ȋn cadrul sesiunilor tematice, partenerii au ȋncercat să ilustreze elementele de transferabilitate şi inspiraţie care pot fi aplicate ȋn alte regiuni, precum şi apectele pe care au dorit să le aprofundeze prin exemplele şi soluţiile oferite de către alţi parteneri ȋn contextul ȋmbunătăţirii procesului de ȋnvăţare comună şi al facilitării schimbului de cunoştinţe.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Blue Green City puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro