Webinarii mediu EWRC 2021 (Blue Green City)


În perioada 11-14 octombrie 2021, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la o serie de webinarii relevante ȋn raport cu obiectivul proiectului. Acestea au fost organizate ȋn cadrul celei de-a 19-a ediţii a „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor” (#EURegionsWeek) şi au tratat subiecte precum:

  • Rolul biodiversităţii pentru protecţia climei, redresarea şi tranziţia către o economie verde;
  • Importanţa planificării urbane și ecologizării pentru medii urbane mai verzi, care să poată face faţă schimbărilor climatice;
  • Rolul autorităţilor regionale şi locale ȋn refacerea şi protecţia biodiversităţii;
  • Provocările privind adoptarea legislației UE în domeniul protecţiei mediului;
  • Surse de finanțare LIFE care poti fi accesate la nivel local/regional/național prin punerea ȋn aplicare a unor „proiecte strategice integrate” și „proiecte strategice privind natura” (exemple de bune practici);
  • Bune practici şi instrumente pentru ȋmbunătăţirea politicilor regionale şi locale de protejare a naturii şi serviciilor sale;
  • Abordări multilaterale pentru planificarea și punerea în aplicare a unei infrastructuri rezistente la schimbările climatice;
  • Exemple de oraşe verzi şi soluţii adoptate de acestea pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon prin utilizarea celor mai recente inovații, cooperarea cu sectorul privat și crearea de rețele la nivel european;
  • Exemple de experiențe regionale în dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen din surse regenerabile și aplicarea acestora în domeniul transportului durabil, cu scopul de a stimula inițiativele de politică interregională pentru investiții în inovații ecologice.

Mai multe informaţii sunt disponibile aici:

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2012_en (Biodiversity for climate protection and a green recovery)

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2092_en (Green transition: the LIFE programme supports public authorities)

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2095_en (Empowering wellbeing and health through nature: inspiring good practices and initiatives across Europe)

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2021_en (Adapting to climate change: Collaborative approaches for building resilient infrastructure)

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2076_en (How can green cities lead the way to European recovery?)

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/2016_en (Driving the Green Transition through synergies between EU, national and regional funding programmes)

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro