Prima întâlnire cu actorii principali din regiune în cadrul proiectului BLUE GREEN CITY


ADR BI a organizat în data de 29.01.2020 prima întâlnire cu actorii principali din regiune în cadrul proiectului BLUE GREEN CITY.

Evenimentul a reunit 35 de reprezentanți ai instituţiilor publice centrale și locale din regiunea Bucureşti-Ilfov din domeniul promovării infrastructurilor verzi şi albastre, reprezentanţi ai mediului academic și cercetării, societății civile și ai sectorului privat.

Prin acest eveniment, organizatorii şi-au propus să:

- prezinte programul Interreg Europe şi proiectul Blue Green City (obiective, parteneriat, activităţi)

- stabilească nivelul de implicare şi rolul pe care actorii din regiune îl vor avea în cadrul implementării proiectului

- analizeze situaţia actuală din domeniu şi să inventarieze reglementările europene şi naţionale relevante din domeniul biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate

- prezinte iniţiative locale privind ariile naturale protejate din regiunea Bucureşti-Ilfov


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro