Intalnirea de debut a Fazei 2 de implementare a proiectului Blue Green City


Ȋn data de 22.02.2022 membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la prima întâlnire a parteneriatului din Faza 2 de proiect, eveniment desfăşurat online. 

Principalele subiecte abordate ȋn cadrul ȋntâlnirii au fost:

  • aprobarea versiunilor finale ale Planurilor Regionale de Acţiune de către Secretariatul Comun al Programului Interreg Europe;
  • planificarea activităţilor pentru semestrele 6-7 de implementare a proiectului;
  • aspecte privind raportarea activităţilor aferente semestrului 5;
  • activităţi de comunicare şi diseminare.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul Blue Green City puteţi accesa: https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro