30 martie 2021 - Întâlnire online de lucru a parteneriatului Blue Green City


În data de 30 martie 2021, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la ȋntâlnirea online de lucru a parteneriatului.

Evenimentul a abordat subiectul implicării stakeholderilor ȋn implementarea activităţilor proiectului. Ȋn acest sens, au fost susţinute prezentări ale strategiilor de implicare a stakeholderilor din fiecare regiune a parteneriatului (definirea conceptului de stakeholder engagement, etape ȋn procesul de implicare a stakeholderilor, tipologia şi rolul acestora ȋn atingerea obiectivelor proiectului).

Următoarea ȋntâlnire de lucru va avea loc ȋn data de 27 aprilie 2021, tema acesteia fiind analiza obstacolelor şi beneficiilor adoptării infrastructurii verzi-albastre realizată ȋmpreună cu stakeholderii din fiecare regiune parteneră.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Blue Green City puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro