28 septembrie 2021 - Intalnirea online a parteneriatului Blue Green City


În data de 28 septembrie 2021, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) au organizat online întâlnirea de lucru a parteneriatului.

Subiectul principal al evenimentului a fost reprezentat de procesul de elaborare, de către parteneri, a Planurilor Regionale de Acţiune, rezultate ca urmare a procesului interregional de învăţare şi schimb de experienţă desfăsurat pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

Astfel, în prima partea a întâlnirii, partenerii au susţinut prezentări privind versiunile draft ale Planurilor Regionale de Acţiune, detaliind modalitatea de implementare a acestora, corelarea cu indicatorii proiectului şi rezultatele aşteptate.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată discuţiilor de management de la nivelul parteneriatului şi prezentării realizărilor în ceea ce priveşte activităţile de comunicare şi diseminare din cadrul proiectului aflate în sarcina ADR BI.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Blue Green City puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro